1. Domov
  2. Services
  3. List of Interpreters

List of Interpreters


We would like to ask you to read General information.

Aktualizované 20.02.2024
Publikované 04.09.2022

Uvedený zoznam má iba indikatívny charakter.

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v USA nenesú žiadnu zodpovednosť za kvalitu prekladateľských služieb poskytovaných tretími stranami uvedenými v zozname. Prekladateľské služby sú poskytované na komerčnej báze a sú spoplatnené.

Vykonanie prekladu neznamená automaticky jeho osvedčenie potrebné na úradné použitie pred orgánmi Slovenskej republiky. Osvedčenie takto vyhotoveného prekladu z anglického jazyka do slovenského jazyka po zaplatení príslušného správneho poplatku podľa položky 255c sadzobníka správnych poplatkov zabezpečí zastupiteľský úrad.

V prípade, že žiadateľ predloží úradne overený preklad, podľa Zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je potrebné ďalšie overenie veľvyslanectvom alebo generálnym konzulátom.

 

Oficiálne (úradné) preklady v USA

Oficiálne (úradné) preklady v USA vykonáva súdna prekladateľka:

Lucia Foľtánová
súdna prekladateľka
zapísaná do zoznamu tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR
900 Folsom St., #741, San Francisco, CA 94107     
tel: + 1 (415) 987 1594   
email: lubene@outlook.com

 

Neoficiálne preklady v USA

Neoficiálne preklady v USA vykonávajú viacerí prekladatelia a prekladateľské spoločnosti.

Tieto preklady nie je možné použiť na väčšinu úradných účelov.

Geneva Worldwide Inc.
Interpreting and Translation Services
256 West 38th Street, 10th Floor
New York, NY 10018, USA
tel: +1 212-255-8400


Ms. Eva Mihaly, Ph.D.    
Intelli Consulting, LLC.
Eva Mihaly, Ph.D.
217 Water Street, Suite 201
New York, NY 10038    
tel: 212-619-6222, 
tel: 212-619-6223,
fax: 212-619-6226    
email: evmihaly@yahoo.com


G.E.S. Translation Services    
836 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222    
tel: 718-389-8453


Elite Translation, LLC    
POBox 17173
Stamford, CT 06907    
phone: 203-554-3643
fax: 866-587-9396    
email: info@elitetranslationsllc.com


 

Oficiálne (úradné) preklady v Slovenskej republike

Zoznam registrovaných prekladateľov vedených v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky