Formuláre

Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0 kB, 12.12.2022, 845 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 4.1.2023, 4263 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 28.3.2023, 2067 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis narodenia - čestné vyhlásenie k štátnemu občianstvu
Word 15.6 kB, 2.10.2023, 2237 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor čestného prehlásenia o osobnom stave matky
PDF 102.2 kB, 2.2.2023, 1496 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 6321 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
RTF 51.5 kB, 12.12.2022, 508 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
RTF 68.1 kB, 12.12.2022, 2457 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8 kB, 12.12.2022, 1028 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor žiadosti o zaslanie matričného dokladu na adresu v Slovenskej republike
Word 17.3 kB, 2.10.2023, 553 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
RTF 65.7 kB, 2.2.2023, 1207 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zmenu mena
RTF 61.5 kB, 24.3.2024, 347 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vyhotovenie duplikátu matričného dokladu
PDF 104.2 kB, 14.3.2023, 1068 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 12.12.2022, 4004 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8 kB, 12.12.2022, 374 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0 kB, 18.4.2023, 524 stiahnutí
Stiahnuť
Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 12.12.2022, 1772 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
Word 30.6 kB, 2.5.2023, 6483 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 28.7 kB, 2.5.2023, 1076 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6 kB, 12.12.2022, 364 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8 kB, 20.4.2023, 705 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0 kB, 6.2.2023, 718 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
RTF 52.7 kB, 31.3.2023, 2029 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 7494 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 25.1.2023, 3695 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 27.1.2023, 717 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5 kB, 12.12.2022, 813 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9 kB, 14.3.2023, 1073 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9 kB, 12.12.2022, 395 stiahnutí
Stiahnuť