Aktivity veľvyslancov

Veľvyslanec Andrej Droba slávnostne odovzdal do rúk prezidenta Írska Michaela D. Higginsa poverovacie listiny a 16. septembra 2022 tak oficiálne začal svoje pôsobenie ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Írsku.

Štátny minister vnútra a komunikácií Japonska Yoshifumi Tsuge 21. septembra 2022 pri prijatí na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Tokiu v rozhovore s veľvyslancom Slovenskej republiky v Tokiu Mariánom Tomášikom

„Výročie prijatia Ústavy SR si pripomíname aj preto, aby sme sa opäť zamysleli nad základnými princípmi, hodnotami, slobodami a právami, ktoré určujú charakter nášho štátu. Sú nevyhnutné pre správne fungovanie slobodnej, demokratickej a fungujúcej krajiny,“

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Pekingu Dušan Bella vystúpil 18. septembra 2022 ako ´key speaker´ na Globálnom energetickom fóre a Inovačnom samite k bezodpadovým mestám v Šanghaji, ktoré bolo zamerané na klimatické zmeny, podporu zelenej ekonomiky a nízkouhlíkového rozvoja.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky na Ukrajine Marek Šafin otvoril 14. septembra 2022 videokonferenciu za prítomnosti predstaviteľov miest Snina a Kremenčuk.

Pri príležitosti jubilejného 30. výročia Ústavy Slovenskej republiky usporiadal stály predstaviteľ SR pri OSN veľvyslanec Michal Mlynár s manželkou Andreou 7. septembra 2022 v priestoroch rezidencie stáleho predstaviteľa slávnostnú recepciu.

Lucia Tallová, etablovaná autorka mladej generácie slovenskej výtvarnej scény, je prvou slovenskou výtvarníčkou a druhým slovenským umelcom v poradí, ktorého diela sú vystavené na prestížnom Bienále súčasného umenia v Lyone.

V kine Les 3 Luxembourg v Paríži sa 14. septembra 2022 konala francúzska premiéra filmu Cenzorka slovenského režiséra Petra Kerekesa.

Riaditeľka odboru Európskej únie Kabinetu predsedu vlády Španielska Aurora Mejía Errasquín a Generálny riaditeľ Sekcie pre koordináciu vnútorného trhu a iných komunitárnych politík Ministerstva zahraničných vecí Španielska Alejandro Abellán García de Diego prijali mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Španielskom kráľovstve Jaroslava Blaška pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia vo funkcii.

V Záhrebe si 15. septembra 2022 pripomenuli 30. výročie Ústavy Slovenskej republiky slávnostnou recepciou za účasti vysokých predstaviteľov chorvátskeho politického, spoločenského aj diplomatického života.