Vyhlásenie MZVEZ SR k vyhosteniu ruského diplomata

Aktualizované 13.02.2024 -
Vypublikované  14.09.2023

Slovenská republika rozhodla vo štvrtok, 14. septembra 2023, o vyhostení pracovníka Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Obrázok k článku
Obrázok k článku

Dôvodom sú jeho aktivity, ktoré boli v príkrom rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, čo bolo dôkladne zdokumentované príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Uvedená osoba musí opustiť územie Slovenskej republiky do 48 hodín.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si v tejto súvislosti predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku a dôrazne ho vyzvalo, aby Zastupiteľský úrad Ruskej federácie v SR a jeho zástupcovia vykonávali svoju činnosť v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, k čomu sa obe krajiny v minulosti zaviazali, a aby upustili od ďalších aktivít v rozpore s týmto dohovorom, ako aj ďalšími ustanoveniami medzinárodného práva a diplomatickými zvyklosťami.

Zvuková nahrávka hovorcu MZVEZ SR Matúša Dávida na stiahnutie.

Aktualizované 13.02.2024 -
Vypublikované  14.09.2023

Zvukové nahrávky