1. Domov
 2. Ministerstvo
 3. Kto sme
 4. Organizácie ministerstva
 5. Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Obsah

  Správa účelových zariadení je účelová príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

  Správa účelových zariadení j bola zriadená Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR č. 48/1993 o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 30.8.1993. Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť organizácie je upravená v Štatúte vydanom rozhodnutím ministra zahraničných vecí č. 49/1993 zo dňa 31. 8. 1993 v znení neskorších predpisov.
  Základným predmetom činnosti SÚZA v súlade so Štatútom je zabezpečiť služby pre svojho zriaďovateľa.

  Správa účelových zariadení tak v súčasnosti zabezpečuje predovšetkým nasledovné služby:

  • služby súvisiace so zabezpečovaním prevádzky objektov ministerstva,
  • služby súvisiace s výkonom činnosti ministerstva,
  • služby stravovacie, spojené so závodným stravovaním a s prevádzkou bufetu a baru.
  • komplexné technické a gastronomické služby súvisiace so zabezpečovaním akcií a reprezentačných podujatí ministerstva, vrátane catteringových služieb pre veľvyslanectvá a iné zastupiteľské úrady v zahraničí,
  • tlmočnícke a prekladateľské služby.
  • v rámci prevádzky Slovenského domu pri Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve Správa účelových zariadení poskytuje slovenským a českým občanom komplexné ubytovacie a gastronomické služby hotelového charakteru.

  V prípade voľných stravovacích kapacít Správa účelových zariadení môže poskytnúť catteringové služby aj štátnym orgánom či iným inštitúciám.

  Prehľad kontraktov 

  Kontrakt SÚZA na rok 2023

  Kontrakt medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2023
  PDF 679.6 kB, 29.12.2022, 58 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2022

  Kontrakt medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2022
  PDF 890.5 kB, 22.12.2022, 492 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2022
  PDF 221.2 kB, 22.12.2022, 133 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2022
  PDF 338.5 kB, 22.12.2022, 74 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2021

  Kontrakt medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2021
  PDF 659.9 kB, 27.10.2022, 652 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2021
  PDF 463.2 kB, 27.10.2022, 448 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2020

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2020
  PDF 585.6 kB, 27.10.2022, 909 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2020
  PDF 746.8 kB, 27.10.2022, 628 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2019

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
  PDF 582.0 kB, 27.10.2022, 1041 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
  PDF 325.3 kB, 27.10.2022, 682 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
  PDF 685.5 kB, 27.10.2022, 675 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
  PDF 687.7 kB, 27.10.2022, 726 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2018

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
  PDF 588.5 kB, 27.10.2022, 1098 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
  PDF 683.0 kB, 27.10.2022, 902 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
  PDF 341.6 kB, 27.10.2022, 808 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
  PDF 684.5 kB, 27.10.2022, 753 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2017

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 121.0 kB, 27.10.2022, 1144 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 442.9 kB, 27.10.2022, 1198 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 685.7 kB, 27.10.2022, 1016 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 684.7 kB, 27.10.2022, 1055 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 4 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 686.9 kB, 27.10.2022, 938 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2016

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 172.2 kB, 27.10.2022, 1285 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 125.1 kB, 27.10.2022, 1179 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 126.1 kB, 27.10.2022, 1059 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 125.8 kB, 27.10.2022, 1075 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 4 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 126.3 kB, 27.10.2022, 1140 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2015

  Kontrakt na rok 2015 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002
  PDF 172.0 kB, 27.10.2022, 1360 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2015
  PDF 181.5 kB, 27.10.2022, 1079 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2015
  PDF 182.2 kB, 27.10.2022, 1055 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2015
  PDF 182.7 kB, 27.10.2022, 1124 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2014

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014 (textová verzia)
  PDF 227.7 kB, 27.10.2022, 1353 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014 (pdf verzia)
  PDF 1.2 MB, 27.10.2022, 1808 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014
  PDF 260.0 kB, 27.10.2022, 1378 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014
  PDF 250.0 kB, 27.10.2022, 1345 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2013

  Kontrakt na rok 2013 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 - textovo čitateľná verzia
  PDF 137.7 kB, 27.10.2022, 829 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok ku kontraktu č.1 na rok 2013 - textovo čitateľná verzia
  PDF 172.1 kB, 27.10.2022, 761 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2013
  PDF 805.5 kB, 27.10.2022, 1408 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013
  PDF 990.9 kB, 27.10.2022, 1323 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt SÚZA na rok 2013
  PDF 1.2 MB, 27.10.2022, 1502 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013 - textovo čitateľná verzia
  PDF 252.6 kB, 27.10.2022, 831 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2012

  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2012 - textovo čitateľná verzia
  PDF 199.1 kB, 27.10.2022, 874 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2012
  PDF 1.5 MB, 27.10.2022, 863 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č.1 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 28.12.2011 na rok 2012 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
  PDF 1.1 MB, 27.10.2022, 904 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 28.12.2011 na rok 2012 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.1370/2002/B.1. - textovo čitateľná verzia
  PDF 212.0 kB, 27.10.2022, 815 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2012 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
  PDF 862.2 kB, 27.10.2022, 787 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2012 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1. - textovo čitateľná verzia
  PDF 213.6 kB, 27.10.2022, 850 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2011

  Dodatok č. 2 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 29.12.2010 na rok 2011 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
  PDF 1.4 MB, 27.10.2022, 1397 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2011
  PDF 1.2 MB, 27.10.2022, 1372 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2011
  PDF 765.5 kB, 27.10.2022, 1874 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2010

  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2010
  PDF 147.2 kB, 27.10.2022, 1523 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2010
  PDF 143.5 kB, 27.10.2022, 1307 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2010
  PDF 132.6 kB, 27.10.2022, 1330 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2010
  PDF 183.7 kB, 27.10.2022, 1399 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2009

  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2009
  PDF 148.7 kB, 27.10.2022, 1330 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2008

  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2008
  PDF 78.9 kB, 27.10.2022, 1375 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č.1 ku kontraktu na rok 2008
  PDF 146.4 kB, 27.10.2022, 790 stiahnutí
  Stiahnuť

  Výročné správy

  SÚZA - Výročná správa za rok 2021
  PDF 2.3 MB, 27.4.2022, 770 stiahnutí
  Stiahnuť
  SÚZA - Výročná správa za rok 2020
  PDF 1.1 MB, 22.4.2021, 950 stiahnutí
  Stiahnuť
  SÚZA - Výročná správa za rok 2019
  PDF 1.2 MB, 15.4.2020, 1380 stiahnutí
  Stiahnuť
  SÚZA - Výročná správa za rok 2018
  PDF 1.2 MB, 5.4.2019, 1316 stiahnutí
  Stiahnuť
  SÚZA - Výročná správa za rok 2017
  PDF 11.3 MB, 4.4.2018, 1579 stiahnutí
  Stiahnuť
  SÚZA - Výročná správa za rok 2016
  PDF 1.8 MB, 4.5.2017, 1831 stiahnutí
  Stiahnuť
  SÚZA - Výročná správa za rok 2015
  PDF 504.4 kB, 4.5.2017, 2743 stiahnutí
  Stiahnuť
  SÚZA - Výroćná správa za rok 2014
  PDF 988.4 kB, 4.5.2017, 2719 stiahnutí
  Stiahnuť
  SÚZA - výročná správa za rok 2013
  PDF 786.3 kB, 4.5.2017, 2103 stiahnutí
  Stiahnuť
  SÚZA - Výročná správa za rok 2012
  PDF 681.7 kB, 4.5.2017, 1982 stiahnutí
  Stiahnuť