1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. Kto sme
  4. Organizácie ministerstva
  5. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je rozpočtová organizácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zriadená k 1. januáru 2007. SAMRS v zmysle zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci zodpovedná za implementáciu pomoci Slovenskej republiky rozvojovým krajinám, ako aj za vzdelávanie a komunikačnú činnosť súvisiace s rozvojovou pomocou. Viac informácií je uvedených na stránke www.slovakaid.sk

 

Kontakt
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava
Tel.: +421-2-5978-2601
info@slovakaid.sk

Prehľad kontraktov 

Kontrakt SAMRS na rok 2023

Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2023
PDF 190.1 kB, 24.1.2023, 38 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2022

Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2022
PDF 587.5 kB, 27.10.2022, 434 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2021

Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2021
PDF 586.3 kB, 27.10.2022, 610 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2020

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2020
PDF 586.8 kB, 27.10.2022, 681 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2019

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
PDF 507.6 kB, 27.10.2022, 944 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
PDF 361.1 kB, 27.10.2022, 742 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
PDF 577.1 kB, 27.10.2022, 752 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2018

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
PDF 508.7 kB, 27.10.2022, 1191 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
PDF 359.9 kB, 27.10.2022, 929 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
PDF 568.0 kB, 27.10.2022, 776 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2017

Kontrakt SAMRS na rok 2017
PDF 123.1 kB, 27.10.2022, 801 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2017
PDF 278.7 kB, 27.10.2022, 997 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku kontraktu SAMRS na rok 2017
0 B, 27.10.2022, 3009 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2016

Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2016
PDF 143.8 kB, 27.10.2022, 1272 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt SAMRS na rok 2016
PDF 148.2 kB, 27.10.2022, 1489 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku kontraktu SAMRS na rok 2016
PDF 145.0 kB, 27.10.2022, 1255 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2015

Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2015
PDF 223.9 kB, 27.10.2022, 1819 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu SAMRS na rok 2015
PDF 364.5 kB, 27.10.2022, 1415 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt SAMRS na rok 2015
PDF 305.1 kB, 27.10.2022, 1847 stiahnutí
Stiahnuť