Študentské stáže na Stálej misii SR pri OECD v Paríži

Stála misia ponúka záujemcom, najmä slovenským študentom vo Francúzsku, možnosť prihlásiť sa na stáž na stálej misii.

Termín nástupu a dĺžka stáže budú určené na základe dohody a po jej schválení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Minimálna dĺžka stáže je jeden mesiac, stála misia však odporúča jej trvanie 3-6 mesiacov.

 

 Stáž  je štandardne zameraná najmä na:

 • sledovanie základných politík OECD a ich spracovávanie,
 • účasť na zasadnutiach a odborných podujatiach OECD, spracovávanie informácií z nich,
 • pomoc pri príprave a organizácii podujatí na diplomatickej a politickej úrovni organizované Stálou misiou, ich organizačné a protokolárne zabezpečenie,
 • sociálne médiá, príprava mediálnych výstupov Stálej misie,
 • spolupráca na kultúrnych podujatiach organizovaných Stálou misiou.

 

Cieľom stáže je sprostredkovať:

 • praktickú skúsenosť s fungovaním zahraničnej služby, so zameraním na multilaterálnu ekonomickú diplomaciu,
 • získanie zručností v oblasti analytickej práce OECD,
 • nadobudnutie vedomostí zo sektorových politík a odbornej práce tímu Stálej misie pozostávajúcej zo zástupcov rôznych ministerstiev vlády SR.

Stála misia ani ministerstvo neposkytujú za vykonanú stáž finančnú odmenu ani nezabezpečujú ubytovanie. 

 

Čo by mal uchádzač spĺňať:

 • na stáž môžu nastúpiť študenti (občania SR) študujúci na Slovensku, vo Francúzsku, prípadne v inej krajine EÚ (v prípade Erasmu),  
 • dobrá znalosť aspoň jedného z dvoch oficiálnych jazykov OECD (anglického alebo francúzskeho jazyka), pričom znalosť francúzštiny nie je podmienkou, ale je vítaná, 
 • dobrá orientácia v aktuálnej politickej a ekonomickej situácii,
 • flexibilita, dynamickosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť a tímový duch.  

 

V prípade záujmu prosíme o zaslanie životopisu (v štruktúrovanej forme) a motivačného listu na adresu oecd.paris@mzv.sk (do predmetu správy prosíme uviesť „Študentská stáž“). Stála misia uskutočňuje predvýber uchádzačov, ktorí budú následne individuálne vyzvaní na doloženie ďalších potrebných dokumentov (potvrdenie o štúdiu, príp. potvrdenie jazykových znalostí atď.) pre ministerstvo.

Ďalšie informácie k stážam. ​​​​​​​