Práca v inštitúciách EÚ


Aktuálne pracovné ponuky v inštiúciách Európskej únie

Pozícia Miesto Inštitúcia/Organizácia Termín

28.06.2023 Kariéra v EÚ

Nový kompetenčný model: Výberové konania Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO zahŕňajú sériu testov zameraných na posúdenie všeobecných a osobitných schopností.

23.05.2023 Kariéra v EÚ

Európsky úrad pre výber pracovníkov EPSO naďalej usilovne pracuje na zavedení jednoduchšieho a prístupnejšieho výberového procesu.

Srdečne Vás pozývame na podujatie s názvom Kariéra v inštitúciách EÚ. Študentskí ambasádori pre kariéru v EÚ organizujú v utorok 18. apríla 2023 o 16.00 hod online diskusiu.

05.04.2023 Kariéra v EÚ

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) ukončilo proces národnej predselekcie kandidátov do programu stáží „Junior Professionals in Delegation" (JPD) a na základe výsledkov v systéme bodovania zostavilo užší výber štyroch kandidátov na každé z ponúkaných miest - v sekcii Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a v sekcii Európskej Komisie.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík podpísal 28. marca 2023 spolu s generálnou riaditeľkou pre ľudské zdroje a bezpečnosť Európskej komisie Gertrud Ingestad Akčný plán o geografickej rovnováhe pre Slovensko.

08.07.2022 Kariéra v EÚ

Prípravu akčného plánu, ktorý je súčasťou novej Stratégie rozvoja ľudských zdrojov Európskej komisie, sme dnes na Stálom zastúpení spustili s delegáciou Európskej komisie, ktorú viedla generálna riaditeľka pre ľudské zdroje Gertrud Ingestad.

1 / 6