Operačný program technická pomoc

Responsive Image
Responsive Image

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja


Projekty

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ - 5

Aktualizované 09.11.2022
Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc MIRRI SR
Nenávratný finančný príspevok 116 668,49 EUR

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.partnerskadohoda.gov.sk

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ - 4

Aktualizované 25.08.2022
Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc MIRRI SR
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 459 030 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.partnerskadohoda.gov.sk

Realizácia projektu bola ukončená.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 3

Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc MIRRI SR
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 470 005 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.partnerskadohoda.gov.sk

Realizácia projektu bola ukončená.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 2

Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc Úrad vlády SR
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 530 977 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

www.partnerskadohoda.gov.sk

Realizácia projektu bola ukončená.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVaEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ

Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc Úrad vlády SR
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 1 190 802 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Realizácia projektu bola ukončená.