Cesta Slovenska do NATO

 • 1. január 1993

  Česká a Slovenská federatívna republika sa pokojnou cestou rozdelila na dva samostatné štáty – Slovenskú republiku a Českú republiku. Slovenská republika v ten istý deň vstúpila do Severoatlantickej rady pre spoluprácu (North Atlantic Cooperation Council - NACC), ktorá slúžila ako fórum pre vzájomné politické konzultácie členov NATO a bývalých krajín Varšavskej zmluvy.

 • 4. november 1993

  Prezident SR Michal Kováč v Bruseli rokoval s vtedajším generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Manfredom Wörnerom. Aliancia privítala záujem Slovenska o členstvo v NATO a vyjadrila mu podporu rovnako ako Českej republike, Maďarsku a Poľsku.

 • 9. február 1994

  Premiér Vladimír Mečiar v bruselskom sídle NATO podpísal rámcový politický dokument o pristúpení SR k tzv. Partnerstvu pre mier (PfP) - programu praktickej bilaterálnej spolupráce medzi partnerskými krajinami a NATO.

 • september 1995

  Aliancia vydala Štúdiu o rozšírení NATO, ktorá skonštatovala, že rozširovanie Aliancie prispeje k zvýšeniu stability a bezpečnosti všetkých štátov v euroatlantickej oblasti. Krajiny uchádzajúce sa o členstvo v NATO musia podľa štúdie o.i. dokázať, že sú fungujúcimi demokraciami založenými na trhovej ekonomike, majú vyriešené problémové susedské vzťahy, zaviazali sa riešiť spory mierovou cestou, majú schopnosť a ochotu vojensky prispieť k bezpečnosti aliancie.

 • 24. máj 1997

  Uskutočnilo sa referendum o vstupe Slovenskej republiky do NATO, ktoré bolo neplatné.

 • 8.-9. júl 1997

  Summit NATO v Madride rozhodol, že na konzultácie o rozširovaní aliancie budú v prvej vlne prizvané krajiny Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Slovenská republika medzi pozvanými chýbala.

 • 12. marec 1999

  Do NATO vstúpili Česká republika, Maďarsko a Poľsko.

 • 23. - 25. apríl 1999

  Na Washingtonskom summite bola Slovenská republika zaradená na zoznam kandidátskych krajín na členstvo v NATO.

 • 9. jún 1999

  Slovenská vláda schválila Národný program prípravy SR na členstvo v NATO, pod názvom PRENAME (PREparation for NATO MEmbership

 • 21. september 2000

  23 koaličných a opozičných poslancov slovenského parlamentu vytvorilo Poslaneckú skupinu pre rýchlu integráciu Slovenska do NATO. Vytvorenie skupiny naprieč politickým spektrom ukázalo, že na pôde parlamentu sa podarilo dosiahnuť konsenzus o otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky.

 • 21. – 22. november 2002

  Slovensko dostalo na pražskom summite aliancie spolu s ďalšími šiestimi krajinami pozvánku na prístupové rokovania o vstupe do NATO, na ktorých malo dokázať svoju pripravenosť stať sa spoľahlivým a zodpovedným členom aliancie.

 • 9. a 16. december 2002

  Prístupové rozhovory o vstupe SR do NATO.

 • 26. marec 2003

  Predstavitelia členských krajín NATO podpísali v Bruseli, za účasti predstaviteľov pozvaných krajín vrátane Slovenska, sedem protokolov o pristúpení k Severoatlantickej zmluve. Začala sa ratifikácia protokolov v členských krajinách.

 • 10. a 15. apríl 2003

  Národná rada SR schválila pristúpenie Slovenskej republiky k Severoatlantickej aliancii. O päť dní neskôr podpísal prístupovú listinu k Severoatlantickej zmluve prezident SR Rudolf Schuster.

 • 29. marec 2004

  Odovzdanie prístupových protokolov pozvaných krajín depozitárovi Washingtonskej zmluvy (vláde USA) vo Washingtone, ktoré pre Slovensko znamenalo formálne nadobudnutie členstva v NATO.

 • 2. apríl 2004

  Slávnostný ceremoniál prijatia za člena v ústredí NATO v Bruseli. Slovenská vlajka visí po boku spojencov.

 • 28. máj - 1. jún 2004

  Slávnostný ceremoniál prijatia za člena v ústredí NATO v Bruseli. Slovenská vlajka visí po boku spojencov.

 • 28. – 29. jún 2004

  Istanbulský summit NATO. SR sa ho po prvýkrát zúčastňuje ako členská krajina aliancie.

Zobraziť viac