Príhovor

     

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia Slovenska,

je mi cťou privítať Vás na internetovej stránke Slovenského inštitútu v Paríži a priblížiť Vám kto sme a čo je naše poslanie.

Slovensky inštitút v Paríži je súčasťou diplomatickej siete Slovenskej republiky a jedným  z deviatich kultúrnych inštitútov Slovenska vo svete. Sme v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Zároveň sme členom Fóra zahraničných kultúrnych inštitútov v Paríži (FICEP) a Národných kultúrnych inštitútov Európskej únie (EUNIC).
Nosnou filozofiou Slovenského inštitútu v Paríži je prezentovanie slovenskej kultúry a umenia, a tým posilňovanie povedomia o Slovensku ako o krajine s pozitívnym príbehom kultúrneho národa, s progresívnym myslením i konaním. Naším poslaním je predstaviť široký diapazón slovenského umenia a následne vytvárať dialóg s francúzskym publikom.

Snažíme sa priblížiť francúzskemu publiku bohatý tvorivý potenciál súčasných umeleckých foriem, a to prostredníctvom verejných a súkromných inštitucionálnych partnerstiev a zároveň predstaviť cenné zbierkové fondy našich kultúrnych inštitúcií. Ultimátnym cieľom je nadviazať dlhodobú a udržateľnú spoluprácu medzi umelcami a inými profesionálmi v rôznych oblastiach umenia a kultúry, od vizuálneho a scénického umenia, cez hudbu a literatúru, až po dizajn, kinematografiu a ďalšie.

Primárne sa sústreďujeme na prezentovanie slovenského umenia a kultúry na väčších, medzinárodných kultúrnych podujatiach, ktoré nám umožnia získať širší okruh verejnosti a celkové zvýšiť povedomia o slovenskom umeleckom a kultúrnom dianí. Okolo ťažiskového projektu sa snažíme kumulovať sprievodné podujatia s kvalitným kultúrnym obsahom.

Ako riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži mám ambíciu inovatívnym spôsobom propagovať žánrovú rozmanitosť našich kultúrnych hodnôt a rozvíjať inštitút ako modernú platformu príležitostí vo všetkých oblastiach umenia a kultúry.

Vážení priatelia, spolu s mojimi kolegami Vás srdečne pozývam na podujatia, ktoré pripravujeme v spolupráci s našimi partnermi. Všetky informácie o nich zverejňujeme na facebookovej stránke nášho inštitútu.

 

Ďakujem a teším sa na stretnutie s Vami.

Jana Kňažková
riaditeľka
apríl 2022