1. Domov
  2. Podpora podnikania
  3. Organizácie EÚ pre podnikateľov v Číne

Organizácie EÚ pre podnikateľov v Číne

Publikované 12.07.2022

1. EU SME Center

EU SME Center so sídlom v Pekingu poskytuje európskym malým a stredným podnikom (small and medium-sized enterprises, SMEs) komplexné služby v oblasti rozvoja podnikania, práva, posudzovania zhody a ľudských zdrojov k úspešnému podnikaniu v Číne.

Bezplatná online registrácia na webovej stránke EU SME Center umožní SMEs prístup k prehľadným publikáciám a prípadovým štúdiám o čínskom trhu, odbornému poradenstvu v oblasti kontroly zmlúv, overenia partnera, vyhľadávania distribútorov a agentov a usmernenia pri vstupe na čínsky trh. EU SME Center ponúka SMEs osobné a online školenia a workshopy pre ich úspešné podnikanie na trhu Číny. Organizácia založila spoločne s Obchodnou komorou EÚ v Číne (EUCCC) „Inter-Chamber SME Working Group“, ktorá vystupuje ako hovorca európskych SMEs. 

Niektoré publikácie na webovej stránke EU SME Center sú spoplatnené i pre registrovaných užívateľov.

web: www.eusmecentre.org.cn 
e-mail: enquiries@eusmecentre.org.cn

 

2. China IPR SME Helpdesk

China IPR SME Helpdesk poskytuje bezplatné poradenstvo a služby malým a stredným podnikom EÚ v oblasti ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva (Intellectual Property Rights, IPR) v Číne.

China IPR SME Helpdesk sídli v Pekingu a jej ďalšie pobočky nájdeme v mestách Chengdu, Guangzhou, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Shenzhen a Tianjin.

Malé a stredné podniky majú možnosť kontaktovať China IPR SME Helpdesk telefonicky, e-mailom alebo osobne ohľadom otázok týkajúcich sa IPR. Organizácia publikuje množstvo online odborných článkov, informačných letákov a prezentácií v oblasti IPR a organizuje školenia o ochrane a vymáhaní IPR v Číne (registrácia IP, vytvorenie stratégie ochrany IP, výber čínskeho obchodného partnera, účasť na veľtrhu, udeľovanie licencií, 20 minútové konzultácie s odborníkmi na IP a iné).

web: www.iprhelpdesk.eu/china-helpdesk
e-mail: question@china-iprhelpdesk.eu 

 

3. The European Union Chamber of Commerce in China (EUCCC) 

Obchodná komora EÚ v Číne (EUCCC) vystupuje ako zástupca európskych podnikateľov v Číne so sídlom v Pekingu. Jej ďalšie pobočky nájdeme v mestách Nanjing, Shanghai, Shenyang, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Chongqing a Tianjin.

Členstvo v EUCCC je spoplatnené a žiadosť je potrebné vyplniť online na webovej stránke EUCCC, platba sa prevádza online. O členstvo si môže zažiadať zahraničná investičná spoločnosť registrovaná v Číne s viac ako 50% investovaným kapitálom, spoločnosť EÚ bez právneho zastúpenia v Číne a držiteľ európskeho pasu pracujúci pre čínsku spoločnosť.

Výhodami členstva sú prístup k službám IPR SME Helpdesk, k publikáciám EU SME Centre, časopisu EURObiz a spravodajskému newsletteru. EUCCC poskytuje svojim členom analýzy čínskeho trhu a jeho makroekonomických ukazovateľov pre úspešné podnikanie v Číne a informuje o tom, či Čína koná v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a ďalšími medzinárodnými záväzkami. V EUCCC majú členovia podobných odvetví a skúseností možnosť navzájom sa spoznať a nadviazať kontakt. Spoločenské a obchodne zamerané stretnutia sú platformou pre vytváranie sietí a rozvoj podnikania. Členovia získavajú prístup ku kontaktným údajom viac ako 1600 členov a viditeľnosť prostredníctvom digitálneho a tlačového priestoru v časopise EURObiz. Naviac majú  možnosť účasti na rôznych akciách a podujatiach, vládnych stretnutiach a pravidelných stretnutiach EUCCC o novinkách v politike a informáciách špecifických pre daný priemysel.

web: www.europeanchamber.com.cn 
e-mail: euccc@europeanchamber.com.cn

 

4. ENRICH – European Network of Research and Innovation Centres and Hubs, China

ENRICH je globálna sieť centier a stredísk, ktorá podporuje internacionalizáciu európskej vedy, technológií a inovácií a poskytuje služby európskym výskumným, technologickým a podnikateľským organizáciám za účelom ich prepojenia s trhmi Číny, Brazílie a USA. V Číne sídli v Pekingu, ďalšiu pobočku ENRICH nájdeme v Chengdu.

Medzi služby ENRICH patria konzultácie a poradenstvo európskym podnikom na čínskom trhu v oblasti rozvoja vedy, techniky a inovácií (inovačné plánovanie a riadenie, prenos technológií, hodnotenie trhu, identifikácia a overenie identifikácie klientov, dodávateľov a obchodných partnerov, informácie o možnostiach financovania vedy, výskumu a inovácií a ich aplikovanie) a ďalšie služby (vypracovanie analýz, prognóz, podnikateľských plánov, štúdií uskutočniteľnosti a stratégií v oblasti vedy, výskumu a inovácií).

V prípade záujmu o vyššie uvedené služby môžu európske podniky kontaktovať e-mailom ENRICH. 
web: http://china.enrichcentres.eu/
e-mail: china@enrichcentres.eu