Kontakt - peking

  1. Domov
  2. Kontakt

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu

Ritan Lu, Jianguomen Wai, 100 600 Peking
Telefón
+86 1065321530
+86 1065321531
Fax
+86 1065324814
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+8613911792084

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu


Úradné hodiny konzulárneho oddelenia

   
Pondelok 9.00 – 12.00 Matričné služby / Legalizačné úkon
Utorok 9.00 – 12.00 Prijímanie schengenských víz, národných víz a pobytová agenda
Streda 9.00 – 12.00 Prijímanie schengenských víz, národných víz a pobytová agenda
Štvrtok 9.00 – 12.00 Spracovanie a výdaj dokladov

Objednávanie termínov

Pred príchodom na konzulárny úsek je nutné mať rezervovaný termín prostredníctvom emailu cons.beijing@mzv.sk na každé podanie žiadosti a pre každý úkon a každú osobu jednotlivo.  

Objednávanie termínov na podanie žiadosti na národné víza, schengenské víza, trvalý pobyt a prechodný pobyt bude možné emailom na adrese cons.beijing@mzv.sk s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, čísla pasu, druhu žiadosti a s pripojeným skenom dokumentu, ktorý potvrdzuje účel pobytu (napr. prísľub na prijatie do zamestnania, sobášny list a podobne).

Žiadosti bez uvedených náležitostí nebudú akceptované.

Počet voľných termínov je obmedzený kapacitou konzulárneho oddelenia. 

Neobjednaní žiadatelia nebudú vybavení. 

Poplatky spojené s konzulárnymi a vízovými službami sa prijímajú výlučne v hotovosti v CNY.


Back To Top