Фармуляры 

Žiadosť o schengenské vízum 02/02/2020
PDF 111.8 kB, 1.2.2020, 11850 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 455.1 kB, 24.8.2016, 7974 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa 02/02/2020
PDF 99.2 kB, 28.7.2022, 23906 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 493.0 kB, 9.8.2022, 16127 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen 02/02/2020
PDF 113.6 kB, 1.2.2020, 4014 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 21.8.2022, 2956 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы 02/02/2020
PDF 259.6 kB, 1.2.2020, 5962 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 24.8.2016, 10136 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 24.8.2016, 2366 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums 02/02/2020
PDF 118.0 kB, 1.2.2020, 2838 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu 02/02/2020
PDF 287.4 kB, 19.2.2020, 3533 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu 02/02/2020
PDF 390.2 kB, 19.2.2020, 1337 stiahnutí
Stiahnuť