Strata dokladov

Publikované 01.07.2022

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu), ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Španielsku a vyžiadať si policajnú správu a taktiež po návrate domov aj polícii Slovenskej republiky. 

Blokovanie dokladu SR: Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, doklad môže blokovať osobne na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Madride alebo na niektorom honorárnom konzuláte SR v Španielsku.