Formuláre

Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0 kB, 12.12.2022, 844 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 4.1.2023, 4255 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 28.3.2023, 2065 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis narodenia - čestné vyhlásenie k štátnemu občianstvu
Word 15.6 kB, 2.10.2023, 2221 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor čestného prehlásenia o osobnom stave matky
PDF 102.2 kB, 2.2.2023, 1494 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 6280 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
RTF 51.5 kB, 12.12.2022, 508 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
RTF 68.1 kB, 12.12.2022, 2448 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8 kB, 12.12.2022, 1024 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor žiadosti o zaslanie matričného dokladu na adresu v Slovenskej republike
Word 17.3 kB, 2.10.2023, 550 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
RTF 65.7 kB, 2.2.2023, 1206 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zmenu mena
RTF 61.5 kB, 24.3.2024, 343 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vyhotovenie duplikátu matričného dokladu
PDF 104.2 kB, 14.3.2023, 1067 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 12.12.2022, 3993 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8 kB, 12.12.2022, 373 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0 kB, 18.4.2023, 524 stiahnutí
Stiahnuť
Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 12.12.2022, 1752 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
Word 30.6 kB, 2.5.2023, 6464 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 28.7 kB, 2.5.2023, 1076 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6 kB, 12.12.2022, 364 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8 kB, 20.4.2023, 704 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0 kB, 6.2.2023, 718 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
RTF 52.7 kB, 31.3.2023, 2004 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 7463 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 25.1.2023, 3684 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 27.1.2023, 717 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5 kB, 12.12.2022, 812 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9 kB, 14.3.2023, 1073 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9 kB, 12.12.2022, 394 stiahnutí
Stiahnuť