1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Podmienky vstupu

Podmienky vstupu

Španielsko

Aktualizované 15.02.2024
Publikované 12.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky a pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii španielskych orgánov.

 

Cestovné doklady

Na vstup do Španielska je postačujúci platný občiansky preukaz (prípadne platný cestovný pas)
s fotografiou, bez určenej minimálnej doby platnosti dokladu pri vstupe alebo výstupe z krajiny. 

 

Platnosť cestovných dokladov

Uistite sa, že váš občiansky preukaz alebo cestovný pas bude platný počas celej doby pobytu.

Minimálna platnosť občianskeho preukazu a cestovného dokladu sa nevyžaduje.

 

Víza

Na vstup do Španielska sa nevyžaduje vízum, pobyt bez registrácie je možný do 90 dní.

 

Overte si informácie

Aktuálne informácie odporúčame overiť na Veľvyslanectve Španielska v Bratislave.

Andorra

Aktualizované 01.03.2024
Publikované 11.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky a pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii andorrských orgánov.

 

Cestovné doklady

Na vstup do Andorry je postačujúci platný občiansky preukaz (prípadne platný cestovný pas),
s fotografiou, bez určenej minimálnej doby platnosti dokladu pri vstupe alebo výstupe z krajiny. 

 

Platnosť cestovných dokladov

Uistite sa, že váš občiansky preukaz alebo cestovný pas bude platný počas celej doby pobytu. Minimálna platnosť občianskeho preukazu a cestovného dokladu sa nevyžaduje.

 

Víza

Na vstup do Andorry sa nevyžaduje vízum, pobyt bez registrácie je možný do 90 dní.

 

Overte si informácie

Aktuálne informácie odporúčame overiť na Veľvyslanectve Andorry vo Viedni.

Maroko

Aktualizované 15.02.2024
Publikované 11.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky a pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii marockých orgánov.

 

Cestovné doklady

Na vstup do Maroka je potrebný cestovný pas, vstup s občianskym preukazom nie je možný.

 

Platnosť cestovných dokladov

Platnosť cestovného pasu je minimálne 6 mesiacov odo dňa vstupu do krajiny. 

 

Víza

Na vstup do Maroka sa nevyžaduje vízum, pobyt bez registrácie je možný do 90 dní.

 

Overte si informácie

Aktuálne informácie odporúčame overiť na Veľvyslanectve Maroka vo Viedni.