1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Info pre motoristov

Informácie pre motoristov


Španielsko

Aktualizované 08.02.2023
Publikované 12.05.2022

Pri ceste autom do Španielska španielske zákony vyžadujú, aby mal vodič vodičský preukaz, doklady od vozidla a potvrdenie o poistení zodpovednosti (zelenú kartu). 

Vo výbave vozidla je povinné mať sadu náhradných žiaroviek a nástroje na ich výmenu, dva výstražné trojuholníky, v prípade nehody sa umiestni jeden pred vozidlo a druhý za vozidlo, náhradné koleso a nástroje na jeho výmenu. 

Najvyššia povolená rýchlosť na španielskych diaľniciach je 120 km a nesmie sa jazdiť rýchlosťou nižšou ako 60 km, vtedy vozidlo musí opustiť diaľnicu. V obci je povolená rýchlosť 50 km. Pokuty za porušenie dopravných predpisov sú odstupňované podľa závažnosti porušenia predpisov. Povolená hranica alkoholu je 0,5 mg na liter krvi alebo v dychu 0,25 miligramov, u profesionálov je 0, 3 mg na liter krvi alebo v dychu 0,15 mg.

Viac informácií je možné získať na webovej stránke Generálneho dopravného inšpektorátu Španielska.

 

Zóny s nízkymi emisiami v centrách španielskych miest

V Španielsku sa od 1. januára rozširujú zóny s nízkymi emisiami v centrách miest, kde je zakázaná cirkulácia vozidiel bez environmentálneho označenia. Označenia sú vydávané iba pre vozidlá registrované v Španielsku, a pre vozidlá s environmentálnym označením z Nemecka, Rakúska, Dánska alebo Francúzska, ktoré majú podobný systém environmentálnej katalogizácie vozidiel a ak spĺňajú španielske kritéria. 

Bez uvedeného označenia nie je možné vo vyznačených zónach s nízkymi emisiami s vozidlom cirkulovať. Nariadenie nie je jednotné pre celé územie a je v kompetencii každého mesta určiť zóny s nízkymi emisiami a prípadné výnimky na pohyb vozidiel. Odporúčame občanom, ktorí cestujú s vozidlom so slovenským evidenčným číslom, aby si vopred overili možnosti pohybu vozidla v centre mesta v cieľovej destinácii v Španielsku. 

Informácie nájdete na webovej stránke Riaditeľstva premávky Ministerstva vnútra Španielska.

Andorra

Publikované 11.05.2022

Pri ceste autom do Andorry miestne zákony vyžadujú, aby mal vodič vodičský preukaz, doklady od vozidla a potvrdenie o poistení zodpovednosti (zelenú kartu). V Andorre platí 0% tolerancia na alkohol pri šoférovaní.