1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Colné a devízové predpisy

Colné a devízové predpisy

Španielsko

Publikované 12.05.2022

Cestujúci z EÚ môže doviesť do Španielska pre vlastnú potrebu 800 ks cigariet, 400 ks malých cigár, 200 ks cigár, 1 kg tabaku, 10 l alkoholu, 20 l alkoholických nápojov so stredným obsahom alkoholu, 90 l vína a 110 l piva. Drogy sú v Španielsku zakázané, mať drogu aj v malom množstve je trestné. Na prevoz zbrane sa vyžaduje európsky zbrojný pas. Dovoz a vývoz hotovosti je obmedzený čiastkou 10 000 eur.

Andorra

Publikované 11.05.2022

Andorra nie je členom Európskej únie a získava bezcolný tabak, alkohol a luxusný tovar, ktorý podlieha daniam a clám v čase návratu do krajín Európskej únie. Francúzsko a Španielsko uplatňujú prísne pravidlá týkajúce sa množstva tabaku vyvážaného z Andorry na osobné použitie (300 cigár/400 gmov tabaku/75 cigár/5 litrov vína/3 litre alkoholu). Nadmerné množstvo uvedeného tovaru môže byť zabavené rovnako ako vozidlo, v ktorom sa prepravujú.

Maroko

Publikované 11.05.2022

Colné kontroly sú prísne zamerané na všetky druhy omamných látok. Prechovávanie, obchod a konzumácia omamných látok je závažným trestným činom, ktorého následkom sú prísne tresty - odsúdenie na niekoľko rokov a vysoká finančná pokuta.

Pri dovoze a vývoze valút je potrebné ohlásiť túto skutočnosť, ak hodnota presahuje 100 000 MAD.
Turisti môžu doviezť a vyviesť miestnu menu (dirham) vo výške  2000 MAD.
Zákaz dovozu platí pre omamné a psychotropné látky, niektoré druhy zbraní, niektoré druhy zvierat a dovoz dronov podlieha špeciálnemu  povoleniu. Nepovoľuje sa vývoz fauny a flóry.