1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi


Španielsko

Aktualizované 01.03.2024
Publikované 12.05.2022

Pri cestovaní maloletých detí do Španielska je nevyhnutný platný cestovný pas dieťaťa alebo jeho občiansky preukaz s fotografiou.

Pri cestovaní neplnoletých osôb bez rodičov do Španielska nie sú špecifikované iné podmienky, odporúčame mať k dispozícii splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku (bez ďalšej špecifikácie - notárske overenie a pod.).

Súhlas zákonného zástupcu môže vyžadovať miestny orgán v Španielsku napr. v prípade hospitalizácie alebo zadržania neplnoletej osoby za účelom poskytnutia informácie inej osobe. 

Andorra

Aktualizované 01.03.2024
Publikované 11.05.2022

Pri cestovaní maloletých detí do Andorry je nevyhnutný platný cestovný pas dieťaťa alebo jeho občiansky preukaz s fotografiou.

Pri cestovaní neplnoletých osôb bez rodičov je potrebné splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku (bez ďalšej špecifikácie – notárske overenie a pod.).

Maroko

Aktualizované 01.03.2024
Publikované 11.05.2022

Pri cestovaní maloletých detí do Maroka je nevyhnutný cestovný pas dieťaťa (platný ešte 6 mesiacov od vstupu do krajiny).

Pri cestovaní neplnoletých osôb bez rodičov je potrebné splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku (bez ďalšej špecifikácie – notárske overenie a pod.).

 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 5910 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 5581 stiahnutí
Stiahnuť