Overovanie dokladov

Obsah
  Aktualizované 14.03.2024
  Publikované 14.03.2024

  Formuláre elektronických služieb

  Elektronické služby

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane je oprávnené overovať pravosť podpisov osôb a pravosť fotokópií pre ich použitie v Slovenskej republike.

   

  Overenie pravosti podpisu osoby

  Overením pravosti podpisu veľvyslanectvo osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal. Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:

  • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom;
  • cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

   

  Overenie pravosti fotokópie

  Overením fotokópie veľvyslanectvo osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. Žiadateľ, ktorý si želá overiť pravosť kópie musí priniesť originál listiny a jej vyhotovenú kópiu, ktorá bude po uhradení správneho poplatku legalizovaná ako kópia overená a tým použiteľná na právne a administratívne účely v Slovenskej republike.

   

  Poplatky

   
  Overenie pravosti podpisu osoby – 1 podpis 14 eur
  Overenie pravosti fotokópie – 1 strana 14 eur

  Platba kartou alebo prevodom na účet nie je možná.