1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby

Konzulárne služby

Cestovný pas
Vydanie cestovného pasu v zahraničí krok za krokom
Občiansky preukaz
Postup pri vydaní občianskeho preukazu v zahraničí
Vodičský preukaz
Postup pri vydaní vodičského preukazu v zahraničí
Výpis z registra trestov
Postup pri žiadosti o výpis z registra trestov
Štátne občianstvo
Osvedčenie štátneho občianstva, nadobudnutie, udelenie a vrátenie štátneho občianstva
Overovanie dokladov
Osvedčovanie podpisu na listine, overenie pravosti fotokópie, osvedčenie správnosti prekladu