1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane zabezpečuje diplomatickú a konzulárnu činnosť v Slovinskej republike.

Veľvyslanectvo presadzuje záujmy Slovenskej republiky v Slovinsku.

V oblasti diplomatickej činnosti zabezpečuje najmä:

rozvoj dvojstrannej spolupráce a súčinnosti v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, hospodárskych stykov, turizmu, kultúry, školstva, vedy, techniky, zdravotníctva a sociálnych vecí;

priame kontakty medzi občanmi, nevládnymi organizáciami a profesijnými zväzmi obidvoch krajín, podporuje slovenskú krajanskú komunitu, ako aj spoluprácu miest na Slovensku a v Slovinsku, poskytuje základné informácie o Slovensku a napomáha pri jeho prezentácii v Slovinsku;

poskytovanie podpory ďalšieho rastu obratu vzájomného obchodu na základe rozšírenia priameho dialógu podnikateľov, sprostredkovania obchodných a investičných kontaktov, realizácie spoločných projektov a poskytovaním proexportného servisu najmä podnikateľským subjektom SR;

prezentovanie Slovenskej republiky ako krajiny s atraktívnym investičným prostredím, ktoré stimuluje prílev priamych zahraničných investícií.

 

Pokiaľ ide o konzulárnu činnosť, veľvyslanectvo, zabezpečuje najmä:

  • pomoc pre slovenských občanov v núdzi,
  • výdavanie náhradných cestovných dokladov na cestu domov pre slovenských občanov,
  • notársku činnosť v rozsahu podľa príslušného zákona,
  • doručovanie matričných listín. 

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Slovinskej republike od 1. novembra 2011 nezabezpečuje výkon vízovej a pobytovej agendy. Cudzinci pobývajúci na území Slovinskej republiky musia (v rámci prechodných opatrení už od 15. októbra 2011) svoje žiadosti o vízum a o povolenie na pobyt v Slovenskej republike predkladať na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rakúskej republike so sídlom vo Viedni