1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
Cestovný pas
Postup pri vydaní cestovného pasu v zahraničí
Náhradný cestovný doklad
Cestovný doklad vydávaný slovenským občanom na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty
Občiansky preukaz
Postup pri vydávaní občianskeho preukazu v zahraničí
Vodičský preukaz
Náležitosti podania žiadosti o vodičský preukaz.
Narodenie dieťaťa
Žiadosť o vydanie rodného listu, ak sa dieťa narodilo v Spojenom kráľovstve.
Sobáš v zahraničí
Zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR.
Úmrtie v zahraničí
Postup pri zápise úmrtia do osobitnej Matriky Ministerstva vnútra SR
Výpis z registra trestov
Žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia stretnutia.
Štátne občianstvo
Osvedčenie o štátnom občiansrca, strata štátneho občianstva, znovunadobudnutie štátneho občianstva. 
Overovanie dokladov
Osvedčenie pravosti podpisu, osvedčenie pravosti fotokópie. 
Zoznam predkladateľov a tlmočníkov
Zoznam prekladateľov a tlmočníkov v Spojenom kráľovstve, ktorí vyjadrili záujem o zverejnenie svojich kontaktných údajov
Zoznam právnikov
Zoznam advokátov a právnických spoločností pôsobiacich v Spojenom kráľovstve, ktorí vyjadrili záujem o zverejnenie svojich kontaktných údajov
Nadpis
Text