1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire

Káhira - miestny čas:

Announcements

Questions and requests on visa and consular services

In order to improve our services to citizens, we ask the respective clients that all questions and requests on visa and consular services to be addressed exclusively through the e-mail cons.cairo@mzv.sk 

Shall you send your request to other e-mail/s, the Embassy is not obliged to respond. Thanks a lot for understanding and helping us to serve you the best way. 

Booking appointments

Aktualizované 09.01.2024
Publikované 14.08.2023

Prioritne sa prideľujú termíny na podanie žiadosti o národné víza a pobyty v súlade s platnými nariadeniami vlády Slovenskej republiky v záujme Slovenskej republiky, vysokokvalifikované pozície, udelený pobyt, trvalý pobyt, prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny, štúdium, výskum a vývoj a pod.)

Objednávanie termínov je možné výlučne na cons.cairo@mzv.sk s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, čísla pasu, druhu žiadosti a s pripojeným skenom dokumentu, ktorý potvrdzuje účel pobytu (napr. prísľub na prijatie do zamestnania, sobášny list, akceptačný list a pod. ).

Žiadosti bez uvedených náležitostí nebudú akceptované a budú automaticky vymazané.

UPOZORNENIE pre žiadateľov o národné D víza - originál dokumentov k žiadosti o pobyt, ktoré sa predkladajú pri podaní žiadosti o národné D vízum, musia byť platné (nie staršie ako 90 dní) v deň podania žiadosti o pobyt v Slovenskej republike.

Žiadosti slovenských personálnych agentúr, a všetkých osôb a firiem, ktoré žiadateľov zastupujú, o termín na podanie žiadosti o prechodný pobyt pre viac ako jedného žiadateľa s rodinou nebudú akceptované.

Žiadosti na výkon legalizačnej a overovacej agendy budú v roku 2024 prijímané v pondelok od 09:00 do 13:00 okrem slovenských sviatkov.

 

Upozornenie

Veľvyslanectvo SR v Káhire nespolupracuje so žiadnymi agentúrami, sprostredkovateľskými agentúrami a externými subjektmi.

Schengen visa appointments

Aktualizované 04.01.2024
Publikované 14.08.2023

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire oznamuje začatie spolupráce so spoločnosťou BLS International v Egypte.

Termíny na podávanie žiadostí o schengenské víza (typ C) sú otvorené od 4. januára 2024 na webovej stránke BLS International pre všetky kategórie.

Občania Egypta môžu podať žiadosť o schengenské vízum v dvoch centrách spoločnosti BLS International - v Káhire a Alexandrii.

Počet miest na podanie žiadosti o schengenské vízum priamo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky je obmedzený a poskytuje sa len po predchádzajúcom dohovore.​​​​​​​

Consular fees

Aktualizované 25.10.2023
Publikované 25.10.2023

Od 1. novembra 2023 budú konzulárne poplatky týkajúce sa konzulárnych úkonov a služieb prijímané výlučne v eurách.

Konzulárne poplatky  sa uhrádzajú vložením priamo na bankový účet veľvyslanectva v pobočke zahraničnej banky (QNB) v Egypte.

Zároveň žiadame klientov aby platili len bankovkami, ktoré sú vo veľmi dobrom stave. 

Booking appointment

It is necessary to book an appointment to visit the consular section. 

Nasledujúci sviatok je
1. máj
Sviatok práce
Veľvyslanectvo je zatvorené

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej odporúča občanom SR opustiť územie Sudánu kvôli prebiehajúcemu vojenskému konfliktu v Chartúme a ďalších častiach krajiny.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že bezpečnostná situácia v Egypte je v súčasnej dobe relatívne stabilná. Hrozba výskytu teroristických útokov v krajine nie je vylúčená. Táto hrozba je však minimalizovaná vďaka úsiliu bezpečnostných zložiek a všeobecne sprísneným kontrolám. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje občanov, že v dôsledku bezpečnostnej situácie v Líbyi naďalej neodporúča slovenským občanom akékoľvek cestovanie do krajiny. Slovenská republika nemá v Líbyi svoje zastúpenie a pre poskytnutie pomoci v prípadoch núdze má len obmedzené možnosti.


Study in Slovakia
The National Scholarship Programme of the Slovak Republic supports study/research/teaching/artistic mobility of international students, PhD students, university teachers, researchers and artists at higher education institutions and research organisations. 
BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

The Schengen area is a part of the territory of Europe in which people may travel freely without any border checks at internal borders of Schengen Member States. Citizens from some non-EU countries are required to have a visa when travelling to the Schengen area.

Slovakia is a special country. Even in such a small area, you’ll find everything from natural treasures and historical monuments to rich folk culture and modern entertainment in the busy city streets. Enjoy the beauty and unique atmosphere that Slovakia has to offer.

A qualified, productive and cost-effective labour force, unique geographical location in the heart of Europe, macroeconomic stability and membership in the Eurozone are just some of the factors that enable the successful implementation of investment projects in Slovakia.