1. Domov
  2. Služby
  3. Víza a pobyty na území Slovenskej republiky

Víza a pobyty na území Slovenskej republiky

Schengenské víza

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu neprijíma žiadosti o vízum, ani žiadosti o dlhodobý/trvalý pobyt v Slovenskej republike. 

 Na podanie žiadosti o vízum alebo o pobyt a iné konanie v uvedenom zmysle je územne príslušné Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži. Viac informácii nájdete na webovej stránke veľvyslanectva

Národné víza

Pobyt cudzinca na území SR