1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Ohlasovacia povinnosť pre pracovníkov/SZČO

Ohlasovacia povinnosť pre pracovníkov/SZČO

Publikované 20.05.2022

Čo je ohlasovacia povinnosť?

Zamestnávatelia (poskytovatelia služieb) z jedného z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ + Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) alebo zo Švajčiarska sú povinní vopred oznámiť svoje činnosti a príchod zamestnancov, ktorí dočasne pracujú v Holandsku prostredníctvom webovej stránky www.postedworkers.nl

V niektorých prípadoch sa musia zaregistrovať aj samostatne zárobkovo činné osoby. Zákazník / klient (príjemca služby) musí skontrolovať, či boli pracovné činnosti a zahraniční zamestnanci správne nahlásení. V prípade nepresností musí zákazník / klient túto skutočnosť nahlásiť prostredníctvom elektronického systému.

 

Otázky týkajúce sa oznamovacej povinnosti 

Dôležité informácie týkajúce sa právnych predpisov o oznamovacej povinnosti je možné nájsť na webovej stránke  v časti časté otázky a odpovede.

Ak odpoveď na konkrétnu otázku nie je uvedená, viac uvádza webová stránka holandskej vlády

 

Kontaktné údaje

Ďalšie informácie o minimálnej mzde a ďalších uplatniteľných podmienkach zamestnania a všeobecnejšie informácie o živote a práci v Holandsku je možné nájsť na nasledovných webových stránkach: