1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Duplikát matričného dokladu

Duplikát matričného dokladu

Aktualizované 15.07.2022
Publikované 20.05.2022

Objednať sa je možné cez elektronický objednávkový systém.

Prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky je možné požiadať o vydanie matričného dokladu (tzv. duplikátu matričného dokladu – rodného, sobášneho alebo úmrtného listu SR) SR s viacjazyčnou doložkou* v zmysle príslušného nariadenia Európskeho parlamentu a takýto doklad môžete použiť na úradné konanie v Holandsku. Ide napríklad o registráciu na gemeente. *Poznámka: doklad s viacjazyčnou doložkou si už nevyžaduje žiadne ďalšie osvedčovania. 

 

Konanie o duplikát matričného dokladu 

K žiadosti o vystavenie rodného/sobášneho/úmrtného listu sa prekladá:

  • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas SR;
  • vypísať formulár žiadosti – osobne na veľvyslanectve.

 

Doba vystavenia matričného dokladu SR s viacjazyčnou doložkou odo dňa podania žiadosti je približne 8-10 týždňov. Lehotu spracovania žiadosti nie je možné zo strany veľvyslanectva ovplyvniť. Poplatky v hodnote približne 20 eur (v závislosti od konkrétneho prípadu) sa hradia výlučne v hotovosti.

Objednanie osobného stretnutia sa vykonáva cez elektronický objednávkový systém, alebo v nevyhnutnom prípade prostredníctvom telefonického čísla +31704167773.

Postup: Zastupiteľský úrad SR v Haagu; žiadosť nevypisovať, iba zvoliť tlačidlo – objednanie termínu bez nutnosti podávania žiadosti a zvoliť konkrétny termín.