1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Miestne špecifiká

Miestne špecifiká

Publikované 11.05.2022

Alkohol
Zákonnou požiadavkou pri nákupe alkoholu z hľadiska veku v Holandsku je 18 rokov. Podľa holandského práva môžu byť v supermarketoch predávané len liehoviny a víno s nízkym obsahom alkoholu, pod 15%. Na čerpacích staniciach nie je povolené predávať akékoľvek alkoholické nápoje. Predaj liehovín s vyšším obsahom alkoholu ako je 15% je obmedzený na predaj v licencovaných obchodoch s liehovinami.
 
Pokuty za riadenie pod vplyvom alkoholu
Cestná a dopravná bezpečnosť v Holandsku je v gescii Ministerstva infraštruktúry a životného prostredia.

V Holandsku platí zákonný limit pre vodičov - koncentrácia alkoholu v krvi nesmie presiahnuť 0,5 promile. Začínajúci vodiči, ktorí dostali svoj vodičský preukaz pred menej ako piatimi rokmi, nesmú mať koncentráciu alkoholu v krvi vyššiu ako 0,2 promile. Tá istá podmienka platí aj pre ľudí mladších ako 24 rokov.
 
Marihuana
Podľa holandských predpisov je držanie marihuany vo vyhradených priestoroch pre fajčiarov (resp. špecializovaných obchodoch – tzv. Coffee shop) povolené do 5 gramov a len pre osobné použitie. Držanie viac ako 5 gramov marihuany je trestný čin, pričom hrozí finančná pokuta, o výške ktorej rozhodne polícia. Prípadne hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody. O výške trestu rozhoduje súd.

Jednotlivé provincie Holandska prijali vlastné zákony o marihuane. V zmysle holandských zákonov majú povolenie navštíviť špecializovanú kaviareň len obyvatelia Holandska s dokladom o pobyte. Pred vstupom je nutné preukázať vlastnú totožnosť. Doklad o pobyte (v holandskom jazyku Afschrift van gegevens uit de basisregistratie Personen) je možné získať na mestskom úrade (Gemeente).
 
Drogy
Používanie a predaj tzv. tvrdých drog je v Holandsku trestným činom, ktorý sa trestá finančnou pokutou, o výške ktorej rozhodne polícia, alebo trestom odňatia slobody, o výške ktorého rozhodne súd.