1. Domov
  2. Víza a služby
  3. Visa application forms

Visa application forms

Žiadosť o schengenské vízum
PDF 225.2 kB, 6.7.2023, 5000 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 183.6 kB, 25.9.2023, 3897 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa
PDF 158.5 kB, 6.7.2023, 10870 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 175.7 kB, 25.9.2023, 10124 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen
PDF 92.7 kB, 6.7.2023, 1504 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 14.4.2023, 755 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы
PDF 349.0 kB, 2.10.2023, 1731 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 18.1.2023, 1305 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 18.1.2023, 884 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums
PDF 276.3 kB, 6.7.2023, 740 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu
PDF 267.6 kB, 6.7.2023, 1256 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu
PDF 136.3 kB, 18.9.2023, 1070 stiahnutí
Stiahnuť