Zoznam diplomatických misií SR - MZV-EN

Diplomatic Missions of the Slovak Republic

Aktualizované 17.08.2023
Publikované 01.12.2022

Slovensko má v súčasnosti zahraničí 91 diplomatických zastúpení.

  • 62 veľvyslanectiev,
  • 8 misií pri medzinárodných organizáciách,
  • 10 generálnych konzulátov,
  • 9 slovenských inštitútov,
  • 1 styčný úrad,
  • 1 Slovenský ekonomický a kultúrny úrad.

Celkovo má Slovenská republika svoje zastúpenie v 64 krajinách na všetkých kontinentoch.Back To Top