1. Domov
  2. Diplomacia
  3. SlovakAid Development Summit

Aktualizované 18.10.2023
Publikované 16.10.2023

Pred dvadsiatimi rokmi sa začal formovať mechanizmus slovenskej politiky rozvojovej spolupráce, ako ho poznáme dnes.K jeho formovaniu v prvých rokoch významne prispeli viacerí zahraničná partneri ako Kanadská rozvojová agentúra (CIDA) a Rozvojový program OSN (UNDP).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa stalo národným koordinátorom slovenskej rozvojovej spolupráce. Slovensko sa vstupom do OECD v roku 2000, do Európskej únie v roku 2004 a Výboru OECD pre rozvojovú pomoc – DAC v roku 2013 stalo súčasťou spoločenstva darcov, ktorí poskytujú pomoc rozvojovým krajinám a už 20 rokov pomáha za svojimi hranicami 

Pri príležitosti 20. výročia poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci sa v dňoch 8. – 10. novembra 2023 pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky uskutoční podujatie SlovakAid Development Summit. Počas troch dní si za účasti širokej a odbornej verejnosti a tiež tunajších a zahraničných osobností rozvojovej spolupráce pripomenieme dosiahnuté míľniky a úspechy a tiež budeme diskutovať o význame rozvojovej spolupráce pre zvládanie výziev súčasného aj budúceho sveta.

Počas prvého dňa podujatia sa uskutoční druhý ročník medzinárodnej konferencie Ambrela Development Forum, ktorej cieľom je priniesť diskusiu o aktuálnych výzvach v humanitárnej oblasti a rozvojovom sektore. Účasť na konferencií je otvorená aj pre zahraničných partnerov.

V rámci druhého dňa sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční podujatie, za účasti zástupcov štátnej správy, medzinárodných organizácií, zahraničných partnerov, mimovládneho sektora, diplomatického zboru. Konferencia bude príležitosťou reflektovať na dosiahnuté výsledky našej rozvojovej spolupráce a zároveň načrtnúť víziu jej ďalšieho smerovania vrátane perspektívy našich domácich aj zahraničných partnerov. V priebehu dňa sa uskutočnia dve panelové diskusie, pričom témou prvej bude 20 rokov SlovakAid- cesta, ktorou sme si prešli a druhá panelová diskusia sa bude zameriavať na budúcnosť a výzvy rozvojovej pomoci v meniacom sa svete  V rámci večerného programu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí ocení svojimi plaketami osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o budovanie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.

Summit bude zavŕšený podujatím pre širokú verejnosť, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 10. novembra v nákupnom centre Aupark. Cieľom tohto dňa je komunikovať verejnosti prečo je dôležité pomáhať aj za hranicami Slovenskej republiky, význam rozvojovej spolupráce s našimi partnermi, vrátane dosiahnutých výsledkov. 

Informácie o podujatí