Strata dokladov

Publikované 06.07.2022

Náhradný cestovný doklad sa vydáva na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. ZÚ SR (t.j. veľvyslanectvo alebo generálny konzulát) ho môže vydať občanovi Slovenskej republiky, ktorý nemá iný platný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky. Náhradný cestovný doklad sa vydáva na nevyhnutný čas, najviac však na dobu 6 mesiacov. 

Žiadosť o vydanie cestovného preukazu podáva občan starší ako 18 rokov samostatne. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca. Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov podáva žiadosť samostatne a súčasne priloží súhlas zákonného zástupcu s vydaním cestovného preukazu. 

Žiadosť o vydanie cestovného preukazu pozostáva z týchto náležitostí: 

1. Vyplnené tlačivo žiadosti. 

rtf
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
 (docx; 87.46 KB)
Stiahnuť

 

2. Osobné doklady, ktorými môžu byť: kópia cestovného pasu SR, občiansky preukaz SR, osvedčenie o štátnom občianstve SR alebo akýkoľvek úradný doklad vydaný orgánom štátnej správy SR, ak je súčasťou tohto dokladu aspoň fotografia, meno, priezvisko a dátum narodenia. 

3. Potvrdenie z miestnej polície o nahlásení krádeže alebo straty cestovného pasu. 

4. Dve fotografie pasového formátu (3,5 x 4,5 cm). 

5. Správny poplatok uhradený pri podaní žiadosti - o aktuálnej výške poplatku a spôsobe úhrady sa informujte na Veľvyslanectve SR v Dillí. 

 6. Vyplnený formulár oznámenia o strate, odcudzení občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Formulár sa nevypĺňa v prípade neplatného občianskeho preukazu alebo neplatného cestovného pasu, ktorý nebol stratený ani odcudzený. 

pdf
Oznámenie o strate, odcudzení občianskeho preukazu a cestovmého pasu a vodičského preukazu
(pdf; 189.34 KB)
Stiahnuť