Kontakt - berlin-de

  1. Domov
  2. Kontakt

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne

Hildebrandstraße 25, 10785 Berlín
Telefón
+49 30 88926200
Fax
+49 30 88926222
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+49 1717465525

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne


Aktualizované 17.08.2023
Publikované 15.08.2023

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike je veľvyslanectvo zavreté.

 

Konzulárne oddelenie veľvyslanectva

Otázky konzulárneho charakteru, ako aj termín návštevy konzulárneho oddelenia veľvyslanectva je potrebné konzultovať/dohodnúť telefonicky na čísle +49/30/88926201, 214, 217 alebo zaslaním emailu na: cons.berlin@mzv.sk v čase od 9.00 do 16.00 hod.

Stránkové hodiny pre podávanie žiadostí o občiansky preukaz, cestovný pas a vodičský preukaz: pondelok – piatok v čase od 09.00 do 12.30 hod.

Vyzdvihnutie nových dokladov po prijatí informácie emailom alebo sms je možné bez rezervovania termínu v úradných hodinách pre verejnosť od 9.00 do 12.30 hod.

Prednosť majú občania, ktorí majú vopred rezervovaný termín.

Poplatky za vyhotovenie dokladov sa vyberajú pri podaní žiadosti v mene EUR výhradne v hotovosti.

Pri rezervovaní termínu prosíme uviesť telefónny kontakt a spolkovú krajinu vášho pobytu.

Konzulárnym obvodom Veľvyslanectva SR v Berlíne sú spolkové krajiny: Berlín, Brandenbursko, Sasko,  Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Severné Porýnie-Westfálsko, Dolné Sasko, Meklenbursko-Predpomoransko, Hesensko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy a Hamburg.

V prípade spolkových krajín Bavorsko, Bádensko Würtembersko, Sársko a Porýnie Falcko je potrebné kontaktovať Generálny konzulát SR v Mníchove.

Back To Top