Standesamtliche Urkunden

Inhalt
  Aktualizované 12.06.2023
  Publikované 21.04.2023

  Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Berlíne je možné o vystavenie matričných dokladov požiadať len osobne.

  V žiadosti prosíme vždy uviesť telefonický alebo mailový kontakt žiadateľa.

  V prípade matričných dokladov sa rozlišuje medzi žiadosťou o prvopis matričného dokladu alebo o duplikát.

  Prvopis sa vystavuje ak ide o registráciu narodenia, sobášu alebo úmrtia na Osobitnej matrike v Slovenskej republiky (v prípade ak slovenský matričný doklad ešte nebol vystavený)

  Duplikát sa vystavuje v prípade ak slovenský matričný doklad už bol v minulosti vystavený.