Pobyt cudzinca

Aktualizované 16.01.2023
Publikované 21.06.2022

Žiadosť o rezerváciu termínu pre podanie žiadosti napíšte e-mailom na cons.vienna@mzv.sk.