1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Štátne občianstvo
 5. Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022

Aktualizované 24.02.2023

K strate slovenského štátneho občianstva dôjde, ak občan Slovenskej republiky nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022.

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva

Občan, v prípade maloletých jeho zákonný zástupca, je povinný bezodkladne nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu oznámiť slovenským úradom a s tým súvisiacu stratu štátneho občianstva SR.

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné vykonať aj prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Viedni. Termín na podanie oznámenia je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom na cons.vienna@mzv.sk.

Oznámenie obsahuje:

 • oznámenie o strate štátneho občianstva
 • osobné údaje oznamovateľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo),
 • adresa pobytu v zahraničí, adresa posledného pobytu v Slovenskej republike,
 • informáciu o dátume a forme nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva (naturalizačnú listinu overenú apostilom a preloženú do slovenského jazyka).

Aké dokumenty budete potrebovať

 • doklad o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (pri podaní oznámenia je potrebné predložiť k nahliadnutiu originál dokladu, apostilovanú a preloženú naturalizačnú listinu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (postačuje neosvedčený preklad);
 • platný doklad totožnosti (nemusí byť dokladom Slovenskej republiky);
 • cestovný pas Slovenskej republiky a občiansky preukaz Slovenskej republiky.

Poplatky

Za podanie oznámenia o strate slovenského štátneho občianstva sa správny poplatok nevyberá.

Tlačivo

Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 28.7 kB, 2.5.2023, 997 stiahnutí
Stiahnuť