1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Ako vyhľadať advokáta a lekára

Ako vyhľadať advokáta a lekára

Publikované 27.05.2022

V prípade, že potrebujete právnu pomoc a radu alebo lekársku pomoc a hľadáte kontakt na slovensky (prípadne česky) komunikujúceho advokáta či lekára, dovoľujeme si pre uľahčenie Vášho hľadania odporučiť Vám do pozornosti nasledovné webovské stránky, kde do kritérií vyhľadávania môžete popri jazyku komunikácie zadať i rôzne iné kritériá:

oficiálnu stránku Rakúskej komory advokátov

oficiálnu stránku Rakúskej lekárskej komory

Výber konkrétneho advokáta či lekára môže vykonať jedine príslušný občan na základe vlastného rozhodnutia (veľvyslanectvo nesmie nikoho uprednostňovať).