1. Domov
 2. Podpora podnikania
 3. Založenie firmy alebo pobočky v Rakúsku

Založenie firmy alebo pobočky v Rakúsku


Obsah
  Aktualizované 20.03.2023
  Publikované 20.03.2023

  Založením firmy alebo pobočky v Rakúsku nadobudne cezhraničné poskytovanie služieb trvalý charakter (t.j. nie je poskytované dočasne a príležitostne), dochádza k tzv. usídleniu a podnikateľ sa nemôže pri poskytovaní služieb odvolávať na pravidlo voľného pohybu služieb, ale naopak je potrebné zriadenie organizačnej zložky a následne získanie živnostenského oprávnenia podľa rakúskych právnych predpisov.

  Pri organizačnej zložke môže ísť o pobočku alebo dcérsku spoločnosť (právny subjekt podľa rakúskeho práva), SZČO musia disponovať priestorom, v ktorom vykonávajú živnosť.

  So založením alebo prevodom (bezodplatným alebo za odplatu) prevádzky nie sú spojené žiadne stanovené poplatky ani príspevky. Musia však byť splnené podmienky, a to vyhlásenie o založení novej prevádzky, resp. o prevode prevádzky prostredníctvom príslušných formulárov. Vyhlásenie vystaví príslušná rakúska hospodárska komora.

  So založením organizačnej zložky, resp. ťažiskovým poskytovaním služieb do Rakúska je spojená povinnosť prihlásiť živnosť podľa rakúskeho živnostenského poriadku a získať rakúske živnostenské oprávnenie.

   

  Pobočka (Zweigniederlassung) alebo dcérska spoločnosť

  Prednosťou pobočky je 

  • jednoduché a finančne nenáročné zriadenie,
  • nie je potrebný základný kapitál,
  • rozhodnutia spoločníkov nie je potrebné protokolovať,
  • nie je potrebné zvolávať valnú hromadu spoločníkov alebo
  • zverejňovať ročnú závierku.

  Pobočka však na rozdiel od dcérskej spoločnosti nemá vlastnú právnu subjektivitu. To znamená, že zmluvy uzavreté zo strany pobočky platia ako obchody jej zahraničného právneho subjektu. Základný kapitál alebo iný vklad nie je potrebné zložiť. Vykonáva pobočka živnostenskú činnosť, potrebuje živnostenské oprávnenie znejúce na jej meno. To znamená, že napriek faktu, že pobočka nemá vlastnú právnu subjektivitu, ale odvodzuje túto od materskej spoločnosti v zahraničí, potrebuje na výkon činnosti v Rakúsku vlastné živnostenské oprávnenie podľa rakúskeho živnostenského poriadku (GewO). Pobočka je zdaniteľným subjektom podľa rakúskeho práva. Príjmy pobočky je potrebné zdaniť v Rakúsku.

   

  Poradenstvo

  Poradenstvo slovenským spoločnostiam pri založení firmy v Rakúsku poskytuje i


  Dokumenty na stiahnutie

  Podmienky cezhraničného poskytovania služieb firmami a SZČO - vysielanie pracovníkov do Rakúska
  PDF 767.4 kB, 16.4.2024, 2200 stiahnutí
  Stiahnuť