1. Domov
 2. O nás
 3. Stáž na veľvyslanectve

Stáž na veľvyslanectve

Responsive Image
Publikované 01.07.2022

Možnosť študentských stáží na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Viedni

Veľvyslanectvo vo Viedni ponúka záujemcom, najmä slovenským študentom v Rakúsku, možnosť prihlásiť sa na stáž na veľvyslanectve.

Termín nástupu a dĺžka stáže bude určená na základe dohody a po jej schválení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Minimálna dĺžka stáže je jeden mesiac, veľvyslanectvo však odporúča jej predĺženie na aspoň 2-3 mesiace.

 

Stáž  je štandardne zameraná najmä na: 

 • sledovanie základných vývojových tendencií v lokálnom politickom a ekonomickom prostredí a ich spracovávanie
 • účasť na konferenciách, brífingoch a iných politických a odborných podujatiach, spracovávanie informácií z nich
 • príprava a organizácia stretnutí a podujatí na diplomatickej a politickej úrovni, organizačné a protokolárne zabezpečenie
 • spolupráca s médiami, príprava tlačových správ a tlačové spravodajstvo
 • spolupráca na plnení úloh v rámci hospodárskej diplomacie

 

Cieľom stáže je sprostredkovať: 

 • praktickú skúsenosť s fungovaním zahraničnej služby, 
 • skúsenosti v príprave odborných podujatí a organizácií oficiálnych návštev
 • overenie si schopnosti pracovať v medzinárodnom a viacjazyčnom prostredí
 • zameranie stáže môže byť na politickú alebo ekonomickú oblasť

Veľvyslanectvo ani ministerstvo neposkytuje za vykonanú stáž finančnú odmenu.  

 

Čo by mal uchádzač spĺňať:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, resp. záverečná fáza vysokoškolského štúdia 2. stupňa (4.-5. ročník), resp. doktorantské alebo iné nadstavbové štúdium
 • na stáž môžu nastúpiť študenti (občania SR) študujúci v Rakúsku 
 • pri študentoch študujúcich v SR, resp. v inej krajine je podmienkou absolvovať najprv stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave
 • znalosť nemeckého jazyka minimálna úroveň C1 a znalosť anglického jazyka výhodou
 • dobrá orientácia v aktuálnej politickej situácii
 • flexibilita, dynamickosť, spoľahlivosť 

V prípade záujmu prosíme o zaslanie životopisu (v štruktúrovanej forme) a motivačného listu na adresu emb.vienna@mzv.sk (do predmetu správy prosíme uviesť „Stáž“). Veľvyslanectvo uskutočňuje predvýber uchádzačov, ktorí budú následne vyzvaní na doloženie ďalších potrebných dokumentov (potvrdenie o štúdiu, príp. potvrdenie jazykových znalostí atď.) pre ministerstvo.

Všeobecné podmienky