Príhovor veľvyslanca

Milí návštevníci,

vitajte na webovej stránke veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rakúskej republike. Našou snahou je poskytnúť Vám v prehľadnej forme potrebné aktuálne informácie.

Naše susedné krajiny spájajú dlhodobé historické väzby, ktoré sú v súčasných podmienkach pretvorené do širokej siete vzájomných politických, hospodárskych, kultúrnych a občianskych kontaktov obohacujúcich naše krajiny a ich obyvateľov.

Našim poslaním je nielen optimálna prezentácia a ochrana záujmov Slovenskej republiky, ale aj poskytovanie účinnej pomoci slovenským občanom pri riešení bežných a mimoriadnych životných situácií.

V prípade ďalších otázok sa na nás obráťte telefonicky alebo emailom. Ja a moji spolupracovníci sme Vám k dispozícii, aby sme Vám v rámci našich kompetencií a možností vyšli v ústrety.


Jozef Polakovič
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúskej republike