1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Cestovanie so zvieratkom

Cestovanie so zvieratkom


Obsah

  Cestovanie so spoločenskými zvieratami: psy, mačky a fretky

  Pravidlá Európskej únie uľahčujú cestovanie do inej krajiny Európskej únie (v tomto prípade do 27 krajín EÚ + Nórska a Severného Írska) so psom, s mačkou alebo fretkou.

  Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na cestovanie do Európskej únie z krajiny alebo územia mimo Európskej únie

  Až na niekoľko výnimiek môže váš domáci miláčik s vami cestovať do inej krajiny Únie alebo do EÚ z krajiny mimo EÚ, ak:

  • mu bol aplikovaný mikročip (v súlade s technickými požiadavkami prílohy II k nariadeniu EÚ o premiestňovaní spoločenských zvierat) alebo má jasne čitateľné tetovanie, ktoré sa vykonalo pred 3. júlom 2011.
  • je zaočkovaný proti besnote,
  • je odčervený (ošetrený) proti parazitovi Echinococcus multilocularis, ak cestujete do oblasti, kde sa infekcia týmto parazitom nevyskytuje (Fínsko, Írsko, Malta, Nórsko a Severné Írsko),
  • má platný európsky pas pre spoločenské zvieratá pri cestovaní z krajiny EÚ alebo zo Severného Írska do inej krajiny EÚ alebo do Severného Írska alebo certifikát zdravia zvierat EÚ pri cestovaní z krajiny mimo EÚ.

  Upozornenie

  Pravidlá Európskej únie týkajúce sa cestovania so spoločenskými zvieratami uvedené v predchádzajúcom texte sa vzťahujú na súkromné cesty so spoločenskými zvieratami, pri ktorých nedochádza k zmene vlastníctva ani predaju.

   

  Cestovné doklady pre vášho psa, mačku alebo fretku

  Európsky pas pre spoločenské zvieratá

  Európsky pas pre spoločenské zvieratá je doklad, ktorý má štandardný vzor EÚ a je potrebný na cestovanie v rámci krajín Únie.

  Nachádza sa v ňom opis vášho domáceho miláčika a údaje o ňom vrátane kódu jeho mikročipu alebo tetovania, ako aj zápis o očkovaní proti besnote a kontaktné údaje vlastníka a veterinárneho lekára, ktorý pas vydal. Európsky pas pre spoločenské zvieratá pre vášho psa, mačku alebo fretku môže vydať akýkoľvek oprávnený veterinárny lekár (ktorý má od príslušných orgánov povolenie vydávať pasy pre spoločenské zvieratá). Pas pre spoločenské zvieratá má doživotnú platnosť za predpokladu, že váš domáci miláčik má platné očkovanie proti besnote.

  Upozornenie

  Ak cestujete do krajiny EÚ alebo Severného Írska z Andorry, Švajčiarska, Faerských ostrovov, Gibraltáru, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína alebo Vatikánu, vaše spoločenské zviera môže vstúpiť na územie EÚ s pasom pre spoločenské zvieratá vystaveným v jednej z týchto krajín alebo na jednom z týchto území.

   

  Certifikát zdravia zvierat EÚ

  Certifikát zdravia zvierat EÚ je ďalší druh dokladu, v ktorom sa nachádzajú konkrétne informácie o vašom spoločenskom zvierati (o totožnosti, zdraví, očkovaní proti besnote) a ktorý má štandardný vzor EÚ.

  Ak cestujete z krajiny alebo územia mimo EÚ, vaše spoločenské zviera musí mať certifikát zdravia zvierat EÚ vystavený štátnym veterinárnym lekárom krajiny odchodu najviac 10 dní predtým, ako vstúpi na územie EÚ. Tento certifikát je od tohto dňa platný na cestovné účely medzi krajinami EÚ štyri mesiace, prípadne do uplynutia platnosti očkovania proti besnote, podľa toho, čo uplynie skôr.

  Okrem toho by ste mali vyplniť písomné vyhlásenie, že svoje spoločenské zviera nepremiestňujete na komerčné účely, a priložiť ho k jeho certifikátu zdravia zvierat EÚ. Toto vyhlásenie je takisto potrebné, ak za vášho domáceho miláčika počas cesty zodpovedá vami poverená osoba. V takomto prípade sa vám vaše spoločenské zviera musí vrátiť do piatich dní odo dňa jeho premiestnenia.

  Upozornenie

  Od 1. januára 2021 už pasy EÚ pre spoločenské zvieratá vydané majiteľovi spoločenského zvieraťa s pobytom v Spojenom kráľovstve nie sú platné na cestovanie so spoločenskými zvieratami zo Spojeného kráľovstva do krajiny EÚ alebo Severného Írska.

   

  Spoločenské zvieratá cestujúce bez svojho vlastníka

  Spoločenské zvieratá spravidla musia cestovať so svojím vlastníkom. Môžete však dať inej osobe písomné povolenie, aby sprevádzala vášho domáceho miláčika namiesto vás (toto písomné vyhlásenie je opísané vyššie). Váš domáci miláčik sa vám však musí vrátiť do piatich dní odo dňa jeho premiestnenia.

  Upozornenie

  Ak váš domáci miláčik cestuje bez sprievodu, musí spĺňať pravidlá zdravia zvierat, ktoré sa vzťahujú na dovoz psov, mačiek alebo fretiek do EÚ alebo na obchodovanie s nimi v EÚ.

   

  Cestovanie s viac ako piatimi spoločenskými zvieratami

  Môžete cestovať s maximálne piatimi spoločenskými zvieratami, ale ak ich s vami cestuje viac ako päť (psov, mačiek alebo fretiek), musíte poskytnúť dôkaz, že:

  • sa zúčastňujú na súťaži, výstave alebo športovom podujatí (napr. predložením registračného dokumentu) 
  • a sú staršie ako 6 mesiacov.

  Upozornenie

  Ak cestujete s viac ako piatimi spoločenskými zvieratami (psami, mačkami alebo fretkami) a nevzťahuje sa na vás žiadna z výnimiek uvedených vyššie, vaši domáci miláčikovia musia spĺňať pravidlá zdravia zvierat, ktoré sa vzťahujú na dovoz psov, mačiek alebo fretiek do EÚ alebo na obchodovanie s nimi v EÚ.

   

  Informácie na webovej stránke Európskej únie v slovenskom jazyku

  Údaje na webovej stránke zastupiteľského úradu majú informatívny charakter. Odporúčame si informácie vždy overiť na príslušnom zodpovednom rezorte Slovenskej republiky alebo Rakúska.