1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi


Aktualizované 12.03.2024
Publikované 10.05.2022

Maloleté dieťa bez sprievodu musí mať platný cestovný doklad (pas alebo občiansky preukaz) a sprievodný list o tom, že prekračuje hranicu s vedomím rodiča/osoby, ktorá ma dieťa zverené do starostlivosti. V tomto prípade odporúčame, aby mal cestujúci okrem platného cestovného dokladu aj uvedený sprievodný list v angličtine alebo v nemčine.

Obsahom listu je súhlas hore uvedenej osoby na cestu (je potrebné uviesť dátumy narodenia dieťaťa a rodičov) a tiež adresu a telefonický kontakt na danú osobu, aby mohli byť rodičia v prípade potreby informovaní. V tejto súvislosti je ďalej potrebné uviesť aj adresu, na ktorej sa bude maloletá osoba v Rakúsku zdržiavať (meno, adresa, tel. číslo ubytovateľa). Predmetné potvrdenie nie je potrebné úradne overiť notárom.

V prípade leteckých destinácií je potrebné overiť si náležitosti s leteckou spoločnosťou.

Údaje na webovej stránke zastupiteľského úradu majú informatívny charakter. Odporúčame si informácie vždy overiť na príslušnom zodpovednom rezorte Slovenskej republiky alebo Rakúska.