1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Aktualizované 12.03.2024
Publikované 10.05.2022

Rakúsko možno považovať za bezpečnú krajinu. Zvýšenú pozornosť treba venovať ochrane cestovných dokladov, finančných prostriedkov, kreditných kariet a cenných predmetov, najmä v centrách miest.

Odporúča sa nenosiť tieto spolu, mať poznačené telefónne číslo banky za účelom nahlásenia prípadnej straty (odcudzenia) bankových kariet, nenechávať v aute doklady a cennosti. Voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, a to najmä pri návšteve verejných, športových a kultúrnych podujatí, rovnako i vianočných/veľkonočných trhov.

 

V prípade odcudzenia finančných prostriedkov možno využiť medzinárodnú službu WESTERN UNION.