FAC – Rada pre zahraničné veci 

Aktualizované 18.07.2022
Publikované 18.07.2022

Radu pre zahraničné veci tvoria ministri zahraničných vecí zo všetkých členských štátov EÚ. V závislosti od programu sa zasadnutia Rady zúčastňujú aj ministri obrany (spoločná bezpečnostná a obranná politika – SBOP), ministri pre rozvoj (rozvojová spolupráca) a ministri obchodu (spoločná obchodná politika). Zasadnutia Rady sa zvyčajne konajú raz za mesiac. Slovensko na nich zastupujú minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister obrany, štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  a minister hospodárstva. 

Rada FAC zodpovedá za celú vonkajšiu činnosť EÚ, ktorá zahŕňa zahraničnú politiku, obranu a bezpečnosť, obchod, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc. Hlavnou úlohou Rady je spoločne s Európskou komisiou a za pomoci vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečovať jednotnosť, konzistentnosť a efektívnosť vonkajšej činnosti EÚ. Rada taktiež vymedzuje a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ na základe usmernení stanovených Európskou radou. V rámci plnenia cieľov EÚ v oblasti mieru a bezpečnosti môže Rada realizovať civilné aj vojenské operácie krízového riadenia EÚ. Môže tiež prijímať opatrenia potrebné na vykonávanie zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ vrátane možných sankcií. Rada spoločne s Európskym parlamentom prijíma opatrenia na vykonávanie spoločnej obchodnej politiky EÚ, ktorá patrí do výlučnej právomoci EÚ. Zahŕňa obchodné a investičné vzťahy, práva duševného vlastníctva a priame zahraničné investície. 

Viac informácií:  

Rada FAC