1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Juhoafrická republika

Publikované 16.05.2022

Neplnoleté osoby pri vstupe alebo výstupe z krajiny nemusia mať pri sebe žiadny doklad potvrdzujúci vzťah k rodičom a bude im postačovať iba platný cestovný doklad. 

V prípade, že neplnoletá osoba cestuje sama, bez akéhokoľvek sprievodu, musí sa naďalej preukázať nasledovnými dokumentami: kópiou rodného listu, úradne overeným a do anglického jazyka úradne preloženým súhlasom rodičov (čestné vyhlásenie - parental consent affidavit), kópiou pasu rodičov, kontaktnými údajmi rodičov, pozývacím listom osoby, u ktorej sa bude v Juhoafrickej republike zdržiavať, kópiou cestovného dokladu tejto osoby a jej kontaktnými údajmi (adresa, telefón a iné). 

Pre bližšie informácie ohľadne cestovania neplnoletých prosím kontaktujte veľvyslanectvá Juhoafrickej republiky alebo Ministerstvo vnútra Juhoafrickej republiky.
 

Botswana

Publikované 06.05.2022

Od 1. októbra 2016 musia všetky maloleté deti, cestujúce do/cez Botswanu ktorýmkoľvek hraničným priechodom, mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, tzv. úplný rodný list (unabridged birth certificate) a notársky overený súhlas jedného z rodičov (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi). V prípade, že otec nie je zapísaný v rodnom liste dieťaťa, takýto súhlas nie je potrebný.

Maurícius

Publikované 12.05.2022

Maloleté deti, cestujúce na Maurícius, musia mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, tzv. úplný rodný list s prekladom do anglického/francúzskeho jazyka a notársky overený súhlas jedného z rodičov v anglickom/francúzskom jazyku (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi). 

Mozambik

Publikované 11.05.2022

Maloleté deti, cestujúce do/cez Mozambik, musia mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, tzv. úplný rodný list s prekladom do anglického jazyka a notársky overený súhlas jedného z rodičov v anglickom jazyku (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi). 

Namíbia

Publikované 06.05.2022

Maloleté deti, cestujúce do/cez Namíbiu ktorýmkoľvek hraničným priechodom, mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, tzv. úplný rodný list s prekladom do anglického jazyka a notársky overený súhlas jedného z rodičov v anglickom jazyku (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi). 

Zimbabwe

Publikované 06.05.2022

Maloleté deti, cestujúce do/cez Zimbabwe, musia mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, tzv. úplný rodný list s prekladom do anglického jazyka a notársky overený súhlas jedného z rodičov v anglickom jazyku (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi). 

Zambia

Publikované 28.07.2022

Maloleté deti, cestujúce do/cez Zambie, musia mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, tzv. úplný rodný list s prekladom do anglického jazyka a notársky overený súhlas jedného z rodičov v anglickom jazyku (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi).

Madagaskar

Publikované 28.07.2022

Maloleté deti, cestujúce na Madagaskar musia mať pri sebe, okrem platného cestovného pasu, rodný list s prekladom do anglického/francúzskeho jazyka a notársky overený súhlas jedného z rodičov v anglickom/francúzskom jazyku (v prípade, že necestujú s oboma rodičmi).