Výpis z registra trestov

Aktualizované 07.04.2024
Publikované 07.04.2024

Náležitosti podania žiadosti

a) vyplnené tlačivo žiadosti, ktoré je k dispozícii na veľvyslanectve, ak žiadateľ nevyplnil elektronický formulár pri rezervácii termínu (viac informácii na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR);

b) platný doklad totožnosti a fotokópiu dokladu totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas;

c) Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok vo výške 35 eur. Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene – čínsky yuan podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

 

Ako dlho trvá vydanie výpisu

Výpis z registra trestov bez požiadavky jeho legalizácie sa vydáva v zásade na počkanie.

Ak má byť výpis z registra trestov použitý na právne úkony v Čínskej ľudovej republike či Mongolsku a je potrebné, aby bol opatrený doložkou vyššieho overenia (legalizovaný), tento proces prebieha na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a trvá dlhšie. Žiadateľ môže požiadavku legalizácie dokumentu zadať na veľvyslanectve pri žiadosti o vyhotovenie výpisu z registra trestov, avšak následne je povinný legalizovaný dokument na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prevziať (osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby).

Pre použitie v Čínskej ľudovej republike musí tiež následne zabezpečiť tzv. superlegalizáciu prostredníctvom Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Bratislave.