1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Miestne špecifiká

Miestne špecifiká

Čína

Publikované 11.06.2022
 • Pitie vody priamo z vodovodných kohútikov sa v Čínskej ľudovej republike neodporúča, je vhodné jej prevarenie. V Čínskej ľudovej republike vzhľadom na veľkú populáciu treba počítať s preplnením verejných priestorov, dlhšími čakacími dobami, rýchlym vypredaním lístkov pri vstupoch do pamätihodností a menším osobným priestorom v porovnaní s Európou.
 • V Čínskej ľudovej republike sa neodporúča cestovať počas čínskych verejných sviatkov a/alebo počas dopravnej špičky, príp. počas víkendov. Zároveň je vhodné zabezpečiť vopred rezerváciu pred zamýšľanou návštevou vybranej pamätihodnosti.
 • Objednávanie lístkov vopred v čo možno najskoršom termíne je vysoko odporúčané. Čakacie doby v kategórií hodín pri programoch pre deti typu Walt Disney je považované za normálne.
 • V Čínskej ľudovej republike platí, že väčšina obyvateľstva nemusí mať počas svojho života veľa príležitostí stretnúť cudzinca, preto nie je nič prekvapivé, keď sa budú chcieť s cudzincom odfotiť. V prípade nezáujmu stačí povedať „No/Sorry“. 
 • Pri návšteve pamätihodností je odporúčané vždy si so sebou vziať vodu a jedlo. Ceny týchto tovarov môžu byť 2 až 3 krát drahšie vo vnútri pamätihodností ako pred vstupom. 
 • Kúpa suvenírov môže byť lacnejšia prostredníctvom online platforiem. Verejné toalety môžu byť preplnené a nemusia vždy spĺňať európske sanitárne štandardy.
 • Neodporúča sa dôverovať ľudom tvrdiacim, že disponujú lístkami pre vstup do pamätihodností s cieľom ušetriť čakaciu dobu. Zároveň sa neodporúča dôverovať neoficiálnym sprievodcom alebo vodičom taxislužby, ktorí majú svoj stacionár tesne pred vstupom do pamätihodností a ponúkajú odvoz.
 • V prípade, že vodič taxislužby odmietne zapnutie cenového tachometra, je vhodné zmeniť taxík. Cestovať do oblastí, ktoré nie sú sprístupnené verejnosti, sa vysoko neodporúča, tieto oblasti môžu byť nebezpečné. 
 • V Čínskej ľudovej republike platí, že obzvlášť staršia generácia nemusí rozumieť anglickému jazyku. V prípade žiadosti o radu sa odporúča osloviť vekovo mladších ľudí, pričom prekladateľská mobilná aplikácia môže rovnako výrazne pomôcť pri snahe dorozumieť sa.
 • V Čínskej ľudovej republike nie je potrebné nechávať spolu so zaplatením účtu prepitné. Pri nákupoch suvenírov a podobných vecí sa vždy odporúča zjednávať cenu.
 • Možnosť použitia platobnej karty nie je garantovaná. Je preto vhodné zásobiť sa dostatočnou hotovosťou alebo realizovať platbu mobilnou aplikáciou.
 • Facebook, Twitter, Google, YouTube a pod. nie sú dostupné v rámci pokrytia čínskych sietí. V prípade potreby ich využívania sa odporúča vopred zabezpečenie súkromnej služby VPN.
 • Obyvatelia Čínskej ľudovej republiky vyznávajú koncept harmónie, hlasité prejavy na verejnosti preto nie sú vhodné. Zároveň sa odporúča vyhýbať sa akýmkoľvek konfliktom.
 • Skromnosť je v Čínskej ľudovej republike považovaná za výraznú cnosť. V prípade vyjadrenia komplimentu na adresu Číňana je preto vhodné očakávať miernejšiu, no zároveň hlboko myslenú spätnú reakciu než temperamentné, príp. afektované vyjadrenie vďaky. 
 • Červená je v Čínskej ľudovej republike považovaná za šťastnú farbu a za šťastné sú rovnako považované čísla 2, 6 a 8, zatiaľ čo kým číslo 4 je považované za veľmi nešťastné. Pri obdarovávaní zároveň nie sú vhodné darčeky v podobe hodín alebo náramkových hodiniek, ktoré môžu indikovať negatívnu spojitosť.
 • Neodporúča sa darovanie kvetov s bielymi alebo čiernymi farebnými dekoráciami, a rovnako tak nie chryzantémy, ktoré sú vnímané ako negatívna asociácia. Nosenie zeleného klobúka na verejnosti znamená vyjadrenie nevery manželského partnera, preto sa tiež neodporúča. 
 • V súvislosti s pandémiou COVID-19 prijala Čínska ľudová republika striktné preventívno-kontrolné opatrenia. Ich priebežné monitorovanie na dennej báze sa odporúča vo vlastnom záujme vzhľadom na dynamický vývoj a časté zmeny.
   

Mongolsko

Publikované 11.06.2022
 • V dôsledku všadeprítomného spaľovania uhlia na vykurovanie domácností trpí hlavné mesto Ulanbátar a väčšina ďalších mongolských miest počas zimy silným znečistením ovzdušia.
 • Znečistenie ovzdušia môže spôsobiť krátkodobé alebo dlhodobé účinky na zdravie, pričom predstavuje obzvlášť vysoké riziko pre deti, tehotné ženy, starších ľudí, ako aj ľudí s ochorením srdca alebo pľúc.
 • Cestovatelia, ktorí plánujú navštíviť hlavné mesto Ulanbátar počas zimy, by sa mali poradiť s lekárom a mali by prinajmenšom zvážiť nosenie masky kategórie N95, ktorá pomôže odfiltrovať škodlivé častice.
 • Kvalita pitnej vody sa v Mongolsku líši, väčšina Mongolov nepije vodu z vodovodu a namiesto toho uprednostňuje konzumáciu balenej vody na domáce použitie.