1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Čína

Publikované 11.06.2022
 • V zásade neexistujú žiadne obmedzenia pre cestovanie s deťmi s výnimkou aspektu dopravy. Je potrebné vopred sa informovať u poskytovateľa dopravy o súvisiacich politikách.
 • V Čínskej ľudovej republike sú deti do určitého veku alebo do určitej výšky oslobodené od kúpy lístka. Pre niektoré vozidlá, ktoré pri predaji lístkov rozdeľujú čísla miest na sedenie, platí, že maloletý bez lístka nemôže zaujať miesto a môže sedieť iba na nohách opatrovníka.
   

Železničná doprava

 • Dospelý môže sprevádzať bezplatne iba jedno dieťa do výšky 1,2 metra. Ak je viac detí s výškou do 1,2 metra, len jedno z nich má voľný lístok, ostatné deti sú povinné zakúpiť si detské lístky.
 • •    Deti s výškou 1,2 až 1,5 metra si zakúpia detské lístky a osoby vyššie ako 1,5 metra si zakúpia cestovné lístky za plnú cenu. Deti môžu zadarmo alebo za poplatok podľa vyššie uvedených ustanovení zdieľať lôžka s dospelými cestujúcimi, ktorí si zakúpili lístky na lôžko.

Letecká doprava

 • Pri leteckej doprave neexistuje žiadny spoločný štandard, každá letecká spoločnosť má svoje vlastné pravidlá, preto je ich pred cestou vhodné vopred skontrolovať. Ako príklad môžu slúžiť podmienky platné pre Air China uvádzané nižšie.
 • Malé deti sú považované za pasažierov, pokiaľ majú v čase letu viac ako 14 dní a menej ako 2 roky veku. Malé deti musia byť zároveň počas letu sprevádzané dospelou osobou, pričom z bezpečnostných dôvodov nemôže Air China poskytovať prepravné služby pre dojčatá mladšie ako 14 dní alebo predčasne narodené deti (novorodené deti narodené skôr ako v 37. týždni tehotenstva), ktoré majú menej ako 90 dní.
 • Pre dojčatá, ktoré majú v deň letu menej ako 2 roky, je možné zakúpiť si letenku pre dojčatá, za ktorú sa účtuje 10 % z bežného cestovného pre dospelých. Vstupenky pre dojčatá nezahŕňajú samostatné sedadlo.
 • Ak je potrebné samostatné sedadlo pre dieťa, je potrebné zakúpiť si detský lístok. Dieťa staršie ako 2 roky v deň letu musí pri lete s Air China obsadiť samostatné sedadlo, na ktoré je potrebné zakúpiť detskú letenku.
 • Neplnoleté osoby staršie ako 2 roky, ale mladšie ako 12 rokov v deň letu musia byť v sprievode dospelej osoby. Trieda cestovného lístka pre neplnoletú osobu a sprevádzajúcu dospelú osobu musí byť rovnaká.
 • Cena cestovného lístka pre deti a pre neplnoletých cestujúcich na vnútroštátnych trasách v ČĽR je 50 % štandardného cestovného lístka pre dospelých na rovnaký let alebo iných cestovných lístkov s rôznymi zľavami. Cestovné za medzinárodné a regionálne lístky je stanovené v súlade s platnými podmienkami používania.
   

Mongolsko

Publikované 11.06.2022
 • Cestovanie (najmä v nočných hodinách) autom mimo hlavného mesta Ulanbátar nemusí byť bezpečné najmä z dôvodu nízkeho počtu spevnených ciest a jednotiek pouličného osvetlenia.
 • Väčšina ciest má len dva jazdné pruhy a žiadne krajnice a hoci je Mongolsko krajinou s pravostrannou premávkou, nie je nič výnimočné stretnúť vozidlá s volantom na pravej strane. 
 • Jazda v teréne v Mongolsku môže byť nebezpečná a to najmä bez skúseného mongolského sprievodcu a tým, ktorí uvažujú o jazde v teréne v Mongolsku, sa odporúča, zadovážiť si štandardné vybavenie na údržbu motorového vozidla, fungujúci navigačný systém a spoľahlivý mobilný telefón so satelitným pripojením.
 • Mongolská národná agentúra pre riadenie krízových situácií pravidelne pomáha uviaznutým vozidlám a to najmä v zimnom období, no záchrana v teréne môže trvať aj niekoľko dní vzhľadom na odľahlosť miest a drsný terén, pričom len málo záchranárskych posádok hovorí po anglicky.
 • Zahraniční motoristi môžu čeliť život-ohrozujúcim situáciám, keď uviaznu na odľahlých miestach bez dostatočných zdrojov jedla, vody a tepla.
 • Hlavné mesto Ulanbátar má pomerne spoľahlivý systém verejnej autobusovej dopravy, avšak autobusové mapy a grafikony nie sú zverejňované v angličtine a autobusy môžu byť preplnené.
 • Neoficiálne a neregistrované taxíky sú v hlavnom meste Ulanbátare dostupné, no ich využívanie sa neodporúča, pričom registrované taxíky môžu odmietnuť poskytnúť službu počas dopravnej špičky.
 • Normy bezpečnosti a údržby autopožičovní sa líšia, miestne cestovné kancelárie môžu poskytnúť zapožičaným autám zakontrahovaných vodičov, ale ich skúsenosti, znalosti a jazykové schopnosti nemusia byť vždy na rovnakej úrovni a štandardizované.