Výpis z registra trestov

Publikované 26.05.2022

Pre vybavenie je potrebné vopred si dohodnúť termín s konzulárnym pracovníkom.

Náležitosti podania žiadosti:
1. vyplnené tlačivo žiadosti (k dispozícii na veľvyslanectve), ak žiadateľ nevyplnil elektronický formulár pri rezervácii termínu;
2. platný doklad totožnosti  – občiansky preukaz alebo cestovný pas a rodný list;
3. uhradiť správny poplatok.


Výpis z registra trestov bez požiadavky jeho legalizácie sa vydáva v zásade na počkanie (napr. ak je žiadosť podaná dopoludnia, popoludní si žiadateľ môže vyzdvihnúť hotový výpis; ak je podaná žiadosť popoludní, výpis bude vydaný na druhý deň alebo pri predložení predplatenej obálky zaslaný na adresu žiadateľa). Ak má byť výpis z registra trestov použitý na právne úkony v Portugalsku a požaduje sa jeho opatrenie apostilom, bude doručený približne o jeden mesiac. Ak si žiadateľ želá jeho zaslanie poštou na adresu v Portugalsku, prinesie predplatenú spiatočnú obálku do vlastných rúk. Ak má byť výpis z registra trestov SR použitý na právne úkony v inej krajine ako Slovenská republika a Portugalsko, o potrebe a postupe legalizácie bude žiadateľ poučený pri osobnom podaní žiadosti.